Sista dagen i Göteborg- Vad kan man göra inom Lifelong Learning Programme?

Angela Andersson
Angela Andersson

Angela Andersson, från Internationella programkontoret och eTwinnings National Support Service Sverige, berättar om möjligehterna till kompetensutveckling inom programmet för livslångt lärande, vilket eTwinning är en del av. Andra delar är t.ex. Erasmus för högskolan, Leonardo da Vinci för yrkesutbildningen och Grundtvig för vuxenutbildningen. Alla syftar till livslångt lärande genom utveckling av språkkunskaper occh interkulturell kompetens.

7 miljarder € satsas årligen på detta inom Europeiska Unionen.   Studiebesök är en programdel speciellt riktad mot bl.a. skolledare. Dessa kan inte sökas av lärare. Man ansöker om ett speciellt, i förväg planerat besök och behöver alltså inte arrangera något själv.

Comenius fortbildning kan sökas av skolpersonal och bidrag kan fås med maxiamalt € 3000 för en period av högst 6 veckor. Som skolledare kan man alltså analysera vilken typ av uteckling som behövs i skolan, leta efter en kurs och uppmuntra personal att söka den. Man kan också med fördel kombinera den spediella typen av fortbildning som kallas jobbskuggning, med eTwinning.  Efter inbjudan av sin eTwiningpartner kan man söka bidrag för att följa denne i arbetet under högst 6 veckor. Villkoren är alltså desamma som för annan fortbildning. Under jobbskuggningen får man förstås utmärkta tillfällen att planera sitt eTwinningsamarbete, samtidigt som men utvecklar förståelse för de speciella villkor kollegan arbetar under.

Comenius assistenter och Comenius partnerskap är andra delar som man kan använda  som komplement till eTwinning.  Läs mer detaljer om dessa och ovanstående i Angelas presentation . På Internationella programmets webbplats finns ytterligare detaljer om t.ex. ansökningstider och villkor.

Ta vara på tillfället  – det är skattebetalarnas pengar – alltså dina!  Det finns så många möjligheter!

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *