eTwinning-generartionen firar tio år med eTwinning

etwinningbookcover-190 nyNu finns  eTwinningbook2015 där tio års erfarenheter, insikter och berättelser om hur eTwinning påverkar inte bara elevernas liv utan hela skolor och organisationer. I boken återges berättelser och insikter från elever i eTwinning-generationen.

Boken innehåller ett urval av alla berättelser som elever och lärare har lämnat in. Det är berättelser från 44 elever i 11 länder som har arbetat i projekt med 34 länder. Boken är indelad i fem kapitel på följande:

  1. Sätta värde på mångfalden i europeisk kultur
  2. Uppskatta en annorlunda lärupplevelse
  3. Utvecklas som människa
  4. Tillägna sig nya färdigheter
  5. Påverka den framtida inriktningen

“Trots mångfalden och bredden i eTwinning håller projektet fast vid samma mål och strävanden: förbättra utbildningen, känna sig delaktig i nätverket och som en del av samma förenade Europa. eTwinning syftar till att vidga vyerna och inspirera till ett annat slags utveckling. I detta avseende spelar eTwinning en central roll för att uppfylla riktlinjerna i den aktuella Parisdeklarationen om att stödja lärarna, motverka geografisk ojämlikhet, utveckla dialogen, stärka förmågan till kritiskt tänkande särskilt på internet, garantera inkluderande utbildning och ”främja den viktiga insats som utbildning gör för personlig utveckling, social integration och delaktighet.”

Mot bakgrund av detta jubileumsår för eTwinning och med hänsyn till prioriteringar inom utbildning för ett enat Europa är det tydligt att medverkan i gränsöverskridande projekt som eTwinning är effektiv och ökar. Virtuell rörlighet gör det möjligt att förverkliga europeiska värderingar och aktivt medborgarskap inte bara i utan även utanför klassrummet.” information hämtat från eTwinning.net

Share

Några tankar från eTwinningmötet i Bryssel  

I maj 2015 fick jag ta emot det svenska eTwinningpriset för projektet “What’s up in Europe” på Uddevalla Gymnasieskola. Ett projekt där åtta skolor i Europa samarbetade och publicerade 12 online- tidningar med många olika ämnen. Förutom diplom, blommor, tårta och 20.000 kronor, ingick det i priset även en resa till Bryssel för mig och min rektor. Min glädje över priset var enorm och jag kände mig stolt och överväldigad!

Att få ett sådant erkännande kändes otroligt spännande.

Brysselkonferensen ägde rum 22/10-24/10 och höjdpunkten var eTwinningens 10-års jubileum. Det var en hissnande känsla att träffa över 500 personer från ett 40-tal länder. Intresserade och engagerade etwinnare som delade samma passion som jag, det kändes stort! Dagarna i Bryssel fylldes av workshops, tal, festligheter men viktigast av allt var det faktiska mötet mellan människorna. Det blev många kramar, skratt och nätverkande. Efter första kvällens aktiviteter bestämde jag mig för att starta ett tyskprojekt med en lärare från Slovenien som jag mötte för första gången. Ett par dagar senare fick jag fler förslag på ytterligare projekt som jag nappade på.


Det som gjorde ett stort intryck på mig var när före detta elever vittnade om vad etwinning har betytt för dem 10 år senare och hur det har påverkat deras yrkesval. Det fick mig att inse att etwinning bygger broar av förståelse, raserar stereotyper och öppnar sinnen. Jag kan bara se fördelar med att arbeta kollaborativt med andra europeiska skolor och ge elever och lärare chansen att utveckla interkulturellt lärande. Mitt mål är att sprida detta så att följden blir att fler kollegor vågar ta steget att använda etwinning i sin undervisning.

Jag ser fram emot att starta fyra nya projekt med mina klasser och att mina elever ska få bli de bästa ambassadörer för sin skola, sin stad och sitt land.

Skriver eTwinning Ambassadör Georgia Wilhelmson

Svenska eTwinning delegationen

 

Share