Några tankar från eTwinningmötet i Bryssel  

I maj 2015 fick jag ta emot det svenska eTwinningpriset för projektet “What’s up in Europe” på Uddevalla Gymnasieskola. Ett projekt där åtta skolor i Europa samarbetade och publicerade 12 online- tidningar med många olika ämnen. Förutom diplom, blommor, tårta och 20.000 kronor, ingick det i priset även en resa till Bryssel för mig och min rektor. Min glädje över priset var enorm och jag kände mig stolt och överväldigad!

Att få ett sådant erkännande kändes otroligt spännande.

Brysselkonferensen ägde rum 22/10-24/10 och höjdpunkten var eTwinningens 10-års jubileum. Det var en hissnande känsla att träffa över 500 personer från ett 40-tal länder. Intresserade och engagerade etwinnare som delade samma passion som jag, det kändes stort! Dagarna i Bryssel fylldes av workshops, tal, festligheter men viktigast av allt var det faktiska mötet mellan människorna. Det blev många kramar, skratt och nätverkande. Efter första kvällens aktiviteter bestämde jag mig för att starta ett tyskprojekt med en lärare från Slovenien som jag mötte för första gången. Ett par dagar senare fick jag fler förslag på ytterligare projekt som jag nappade på.


Det som gjorde ett stort intryck på mig var när före detta elever vittnade om vad etwinning har betytt för dem 10 år senare och hur det har påverkat deras yrkesval. Det fick mig att inse att etwinning bygger broar av förståelse, raserar stereotyper och öppnar sinnen. Jag kan bara se fördelar med att arbeta kollaborativt med andra europeiska skolor och ge elever och lärare chansen att utveckla interkulturellt lärande. Mitt mål är att sprida detta så att följden blir att fler kollegor vågar ta steget att använda etwinning i sin undervisning.

Jag ser fram emot att starta fyra nya projekt med mina klasser och att mina elever ska få bli de bästa ambassadörer för sin skola, sin stad och sitt land.

Skriver eTwinning Ambassadör Georgia Wilhelmson

Svenska eTwinning delegationen

 

Share

Prisutdelning för årets svenska eTwinningpriser

Nu har årets svenska eTwinning-priser  delats ut till Uddevalla gymnasieskola och Stjerneskolan i Torsby. Förutom äran får skolorna en prissumma på 20 000 kronor vardera.

Bengt Öberg

 

Samarbete mellan åtta länder

Uddevalla gymnasieskola får priset för det internationella projektet “What’s up in Europe?”, där man på digital väg samarbetat med lärare och elever i Belgien, Frankrike, Grekland, Norge, Rumänien, Turkiet och Tyskland. Målet har varit att utveckla elevernas kulturella kompetens och deras kunskaper i engelska.

Samarbete på franska i Torsby

Stjerneskolan får eTwinning-priset för projektet “Passeport pour l’Europe” – ett samarbete med skolor i Belgien, Frankrike, Grekland, Italien och Portugal. Syftet har varit att förbereda eleverna för ett liv i morgondagens Europa, genom att låta dem lära känna både sin egen kultur och de andra ländernas.

Läs mer på UHRs  webbplats: http://utbyten.se/sv/Om-oss/Nyheter-och-artiklar/Arets-eTwinning-priser-till-skolor-i-Uddevalla-och-Torsby-/

Share