Skolutveckling pågår – Exempel från Kapareskolan i Kungsbacka och Brageskolan i Sollentuna

Varje dag hälsar vi nya eTwinnare välkomna och varje vecka godkänner vi ett antal nya eTwinningprojekt. Det är roligt att följa det arbete som pågår runt om i landet och extra kul är det när vi får ta del av vad ni lärare och era elever tycker om att jobba i digitala skolutvecklingsprojekt.
 
Två lärare som delar med sig av sitt arbete är Teresia Jildenhed, lärare på Brageskolan i Sollentuna och Malin Strand, lärare på Kapareskolan i Kungsbacka.
Brageskolan är en skola för elever i behov av särskilt stöd och Teresias projekt är ett exempel på hur man med de yngre eleverna på ett lustfyllt och enkelt sätt kan arbeta med eTwinning. ”Together through the year” var Teresias första projekt som pågick förra läsåret och nu är hon och eleverna igång med ett nytt projekt.
 Film från Brageskolan

Malin Strand upplever att eTwinning är ett enkelt, lättarbetat redskap för att få kontakt med och arbeta tillsammans med skolor från olika länder. Omvärlden förs in i klassrummet på ett enkelt sätt och förståelsen för andra länder har ökat märkbart, berättar Malin. 
 Film från Kapareskolan

 
Vi tar tacksamt emot fler inspirerande exempel och självklart hjälper vi dig som ännu inte har kommit igång med eTwinning att hitta projektpartners och skapa projekt. Hör av dig till det svenska eTwinningteamet:
Share