eTwinning i förskolan

eTwinning i förskolan
Filmen om Granitens förskola

”Four Season” blev ett bevis på att det går alldeles utmärkt att arbeta gränsöverskridande i förskolan och att barnen kan vara delaktiga!

Min första erfarenhet att arbeta med eTwinning i förskolan var 2010 då jag besökte Granitens förskola i Halmstad. Förskolan hade redan kontakt med en polsk förskola, men personalen önskade utveckla ett formellt samarbete med tydliga mål och syften.
Jag hade precis påbörjat mitt uppdrag som Internationell koordinator inom Barn-och ungdomsförvaltningen och presenterade eTwinning som en lösning på vidareutveckling. En projektidé började ta form och tillsammans skapade vi eTwinningprojektet ”Four Seasons”. Basen för projektet var eTwinning där all dokumentation samlades och där man kunde följa projektet via bloggen och projektdagboken.
Målet var att lära känna barn från andra länder genom de fyra årstiderna. Syftet med projektet var att öka barns förståelse och omtanke för sina medmänniskor. Samarbetet med den polska partnern innebar även att barnen fick konkreta upplevelser av likheter och olikheter i människors uppfattningar och levnadssätt. Personalen ville också stärka barnen känsla av en europeisk gemenskap och förbereda dem för ett ”fredligt” liv i ett mångkulturellt samhälle.
Konkret innebar projektet att barnen fick lära sig att skapa och kommunicera med hjälp av multimedia och informationsteknik. Ur personalens perspektiv var ”Four Seasons” en möjlighet att bygga upp ett internationellt nätverk som gav insikt liknande europeiska verksamheter.
Men kunde man verkligen arbeta med ett internationellt perspektiv i förskolan? Och hade barnen någon behållning av detta? Frågorna och tveksamheterna till trots började projektet ”Four Seasons” sin resa och ingen kunde nog ana dess positiva effekter…

Ett år senare höll personal från förskolan Graniten i inspirationsmöten på konferensen ”Framtidens Lärande” i Nacka, Stockholm. Deras medverkan handlade om att dela med sig av erfarenheterna av att arbeta med ett internationellt perspektiv i förskolan genom att t.ex. använda sig av Skype för att låta barnen komma i kontakt med barn i andra länder.
Samma år tilldelades förskolan Graniten även det nationella eTwinning priset med motiveringen:
“För ett väl planerat och genomfört projekt, naturligt integrerat i förskolans ordinarie arbete.  Med enkla medel och genom användning av digital teknik har projektet öppnat ett fönster mot Europa. Pedagogerna vid Granitens förskola har, på ett enkelt men för denna åldersgrupp ännu inte så vanligt sätt, skapat levande kommunikation och vidgat barnens vyer då de fört in den europeiska dimensionen i deras vardag genom sång och lek.”

”Keep it smart and simple”
Min uppfattning är att det är viktigt att få in det internationella perspektivet i det som man planerar att göra, att väva samman det i den ordinarie undervisningen/planeringen och inte låta det internationella vara ett sidospår utöver. Dessutom är det viktigt att inte göra det för komplicerat utan det ska vara enkelt och roligt!

image2 image3

Bildtext: ”Wow, hon har på sig Pippi-kläderna som vi skickade!”

image4
image5

Under hösten 2010 fick förskolan en polsk storkfamilj av sin partner, det har utvecklats till att barnen i dagsläget följer med stort interesse livet i ett polskt storkbo via en webbkamera.

image6

Skrivet av Cecilia Bjers Nåvall eTwinningambassadör  och internationell koordinator för Barn- och utbildningsförvaltningen i Halmstad.

Share