Antilopenskolan i Klippan är ”On The Road” – på väg mot den digitala framtiden!

Antilopenskolan ligger i det lilla skånska samhället Klippan, mellan Helsingborg och Hässleholm. Här finns drygt 150 barn från förskoleklass till årskurs nio. På skolan talas inte mindre än 18 olika språk och här finns även elever med särskilda behov. En härlig blandning! Jag är här för att träffa specialläraren Ljerka Cacija och höra mer om hur hon jobbar med eTwinning i projektet ”On The Road”.

– Det övergripande syftet med vårt projekt är att utveckla personalens digitala kompetens, vilket i sin tur ska hjälpa eleverna att nå sina kunskapsmål. Själva temat för projektet är ”Hållbar Utveckling”, ett brett tema som täcker in flera olika ämnen inom läroplanen, som biologi, svenska, engelska, samhällsvetenskap och kemi. Vi arbetar efter kunskapsmålen som finns i Lgr 11. Vi började 1:a september 2016 och håller på i två år framåt.

Snart halvtid alltså. Vad tycker Ljerka att projektarbetet har inneburit för elevernas del hittills?

– Vår projektpartner är en skola i Zagreb och eleverna pratar med varandra, på engelska, via Skype. Från början hade vi ett manus som de utgick ifrån, men efter några gånger märkte jag att barnen tog egna initiativ och började ställa spontana frågor. Utöver språkkunskaper och initiativförmåga har det också vidgat deras kulturella referenser. Bara en sån sak som att få veta att eleverna på skolan i storstaden Zagreb inte går ut på rast! Det tyckte de var väldigt märkligt.

Kombinationen liten skola på skånska landsbygden och en stor skola i en storstad som Zagreb säkerställer projektets både lokala och globala perspektiv, och hur det kan påverka en hållbar utveckling av samhället. Att vi har olika förutsättningar och olika ingångsvärden men ändå strävar mot samma mål.

Digitala verktyg

På Antilopenskolan har alla elever på mellanstadiet en klassuppsättning av datorer (Surface 2) och iPads. För både hårdvara, mjukvara och inläsningstjänst har skolan ett avtal med en privat leverantör. I klass 4 och 5 har man också börjat med programmering i gratisprogrammet Scratch. Dessutom finns interaktiva skrivtavlor i alla klassrum (utom ett). Hela skolan utstrålar att här satsar man på framtiden – och den är digital!

Jag frågar Ljerka hur hon fick reda på att eTwinning finns, och hur hon kom igång med plattformen:

– Jag surfade runt på nätet för att hitta hjälp i att öka min egen digitala kompetens.  Sen tog jag reda på mer och deltog i workshop genom eTwinning Sverige. Först förstod jag inte hur stor plattformen är, men den är verkligen heltäckande. Vi gör allt i projektet via vårt TwinSpace, från chattar till dokumentation och uppföljning. Otroligt smidigt!

Många tycker det är svårt att hitta en partner i ett annat land för sitt eTwinning-projekt, men det var aldrig nåt problem för Ljerka. Hon fick kontakt med kollegan på skolan i Zagreb på sin semester i Kroatien!

Läs mer om Antilopenskolans eTwinningprojekt i Kroatien

 

 

Av Jenny Lagerlund, kommunikatör för eTwinning Sverige

Share