Comeniusweek-kameran är utlottad

videokameraUlrika Janhstedt på Majåkerskolan i Lidköping vann utlottningen av videokameran för sin aktivitet under Comeniusveckan. Ulrika har arbetat med årskurs tre och de firade Comenius genom att äta en europeisk lunch och genom att sjunga och prata med sina eTwinningvänner i Turkiet via Skype. Nu kan de även använda video för att kommunicera med varandra.

Sverige bidrog med 17 aktiviteter under Comeniusveckan.

Share

eTwinningprojekt blir utbyte i verkligheten

etwinningmajåker2 010

Majåkerskolan i Lidköping har under ett års tid arbetat med ett Etwinning projekt om vardagliga skolsituationer, traditioner och arbetet i skolan. De har arbetat med verktyg som interaktiva tavlor, skype, e-mail och telefonsamtal.  Eleverna i åk 2  har gjort photostories och olika filmklipp.

Nu har de kommit så långt i sin idé  och i sin relation med sin projektpartnerskola i Turkiet så de kommer att åka ner till Antalya i September på ett förberedande besök inför en ansökan till  Comenius Multilaterala   i feb.-2012. I November kommer lärare från Antalya att besöka Lidköping för att fortsätta arbeta på ansökan.

Majåkerskolans klasslärare i åk 2 Ninan Andresson och Ulrika Jahnstedt som driver etwinning projektet ser att utvecklingen på detta kommer att påverka och inspirera  hela skolan.  För att få ett hållbart arbete att fungera över tid så är detta ett övergripande projekt för fler klasser på skolan, så både lärarrepresentanter, rektor samt en fritidspedagog kommer att vara med på resan och vara med i utbytet. Deras eTwinningpartner är Aysel Durmus som arbetar på Lara Yeni Avrupalı Koleji (primary school), Antalya, Turkiet.

De söker nu även fler projektpartner som skall vara med i den kommande ansökan och utbytet.

Share