Trönningeskolan tilldelas svenska eTwinningpriset 2019

Rektor och lärare poserar med blombukett och prisdiplom

Som svenskt supportcenter för eTwinning, delar vi varje år ut Svenska eTwinningpriset. Priset går till en skola med lärare, som utfört ett utmärkt internationellt projekt registrerat på eTwinningplattformen, där även eleverna, med hjälp av digitala arbetssätt, samarbetat med varandra över landsgränserna.

År 2019 har juryn, med medlemmar från Lärarnas riksförbund, EU-kommissionen i Sverige och Specialpedagogiska skolmyndigheten, utsett Trönningeskolans projekt Arts count! med läraren Martina Andreasson som vinnare. Förutom Martina var ett flertal lärarkolleger involverade i projektet, särskilt Maria Staaf-Gonzalez och Sam Kessler.

Om projektet Arts Count!

I Arts Count! har Trönningeskolan tillsammans med skolor i Kroatien, Frankrike och Spanien samarbetat kring elevernas digitala och kommunikativa kompetens genom att kombinera matematik och kreativt tänkande med olika konstformer, såsom målning, film och design. Eleverna samarbetade på en handfull större uppgifter som alla krävde teamwork över landsgränserna och att allas styrkor användes. I projektet användes en hel kavalkad av digitala verktyg. Arts Count! har finansiering från Erasmus+ strategiska partnerskap.

– Arts Count! är ett bra exempel på att internationellt skolsamarbete kan bidra både till elevernas ämneskunskaper och till mer övergripande kompetenser som interkulturell förmåga, kreativitet, samarbete och digital kompetens, säger Maria Linna Angestav, avdelningschef vid UHR i pressmeddelandet. Projektet är också ett ypperligt exempel på hur skolor kan kombinera digitala aktiviteter via eTwinning med lärar- och elevutbyten med finansiering från programmet Erasmus+.

Närbild på diplom, presentkort och blombukettt

I jurymotiveringen framgår bland annat att ” Projektet är välorganiserat med en struktur som gjort att alla parter bidragit på olika sätt – men i samma utsträckning. Temat att kombinera matematik och konstformer genom kooperativt lärande/ lärande i samspel är genomfört på ett kreativt sätt, och har medvetandegjort att matematiken finns överallt i vår vardag. I Arts Count har man valt att jobba med ett flertal olika digitala verktyg och medier och på så sätt gett eleverna en bred kunskapsbas i att samverka och skapa med hjälp av digital teknik.”

Priset

Priset är ett presentkort för att köpa in teknik till kommande eTwinningprojkekt. Trönningeskolan får dessutom två platser på den stora europeiska eTwinningkonferensen som hålls utanför Nice i oktober. Stort grattis!

Artikeln är publicerad av eTwinningteamet vid UHR

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *