Utmärkelser och priser

Här hittar du en översikt över de utmärkelser och priser som du som aktiv eTwinninglärare och aktiv skola i eTwinning har möjlighet att söka. Utmärkelserna och priserna är i mångt och mycket ihopkopplade. Så ta gärna en titt på hela paletten för att se hur det hela hänger ihop.

Bild: Schema på märken och priser

 

 

Share