European Quality Label

Europeiska kvalitetsmärket – ingången till tävlingen Europeiska eTwinningpriset

Bland alla projekt som sökt kvalitetsmärket nominerar supportcentren i eTwinning toppskiktet för en European Quality Label (EQL); det europeiska kvalitetsmärket. Om ett nominerat projekt dessutom har ett nationellt kvalitetsmärke också i (minst) ett annat land, tilldelas projektet det europeiska kvalitetsmärket. Endast projekt med EQL kan delta i tävlingen Europeiska eTwinningpriset!

År 2019 tillkännages EQL-projekten i månadsskiftet oktober-november.

Mer om EQL (på eTwinningplattformen)

Att komma ihåg!
En eventuell nominering för EQL sker en gång om året ”automatiskt” bland projekt som fått kvalitetsmärket. Det kräver ingen extra handling från dig som lärare.
Endast projekt med EQL kan delta i tävlingen Europeiska eTwinningpriset.

Share