Quality Label

Kvalitetsmärket Quality Label – ett märke för enskilda lärare och dennes projekt

Om du drivit ett lyckat projekt – stort eller litet – där eleverna tillsammans byggt kunskap och kommunicerat genom digitala arbetssätt, så är det en god idé att söka kvalitetsmärket.

Fundera först om ditt projekt uppfyller följande grundkriterier:

 1. Projektet har ett gemensamt mål och en gemensam plan
 2. Projektet är avslutat eller i slutskedet
 3. Du och dina elever har bidragit till alla projektaktiviteter
 4. Ni har arrangerat kollaborativa aktiviteter
 5. Ni har synliga projektresultat.

Hur söka?

Du söker QL på eTwinning Live (projektfliken) genom att fylla i ett onlineformulär. Projektet evalueras på sex kriterier

 • Pedagogisk innovation
 • Integration i kursplanen
 • Kommunikation och utbyte mellan partnerskolorna
 • Samarbete mellan partnerskolorna
 • Användning av teknik
 • Resultat, inverkan och dokumentation

På eTwinningplattformen kan du läsa mer om kriterierna ovan.
Nationella Kvalitetsmärket (eTwinningplattformen)

När söka?

Du kan söka märket när som helst under året, men märk att supportcentret på UHR här i Sverige evaluerar ansökningarna tre gånger om året. Följande deadlines är

17 juni 2020
7 oktober 2020
31 december 2020

Du får som regel återkoppling på ditt projekt inom två veckor efter deadline.

Att komma ihåg!
Ansökan görs digitalt på eTwinning Live.
Onlineformuläret sparar inte din text innan du skickat in den. Skriv därför din text i ett annat dokument först, för att undgå att förlora din text.
Du kan redigera din ansökan efter att du skickat in den.
Kvalitetsmärket ges åt läraren, och är personligt.
Kvalitetsmärke är en förutsättning
– för att bli nominerad för en EQL – för att sedan ha rätt att delta i Europeiska eTwinningtävlingen
– för att automatiskt delta i Svenska eTwinningtävlingen.

Share