Vad kan då skolledare använda sin Group till?

Att dela Good Practise kan vara en god och positiv början.  Hur man som skolledare kan  uppmuntra en god utveckling och dela med andra skolledare? Hur man kan monitorera skolans verksamhet på ett positivt sätt, kan också vara lämpligt att göra i gruppen. En kommunikationsplan kan utvecklas där alla skilda lösningar på gemensamma problem  med fördel kan delas.

Många olika infallsvinklar och frågeställningar kom upp: Vilka framgångsfaktorer kan då finnas? Att finna samverkan med Comenius kan vara en sådan.  Hur motivera skolans lärare till utveckling? Hur entusisasmera lärare till kreativa eTwinningprojekt?   “Many hands makes ligtht work” kan sägas, liksom “Many Heads make leadership work” ger vid handen att groups skulle passa utmärkt som en utvecklingsplattform för skolledare. Gemensamma frågor och gemensamma probelm kan lyftas, t.ex. vilka utmaningar kan finnas för att ett lyckat eTwinningprojekt ska komma till stånd.

En subgrupp skulle kunna innehålla “exempelprojekt” från de olika skolorna för att stimulera andra att följa exemplen. Andra frågor kan vara ledarskapsfrågor och IT-frågor. En moderator skulle få gruppen att fungera och arbetet att gå framåt. Viktigt att medlemmarna är aktiva så att detta kan ske.

Som synes finns här många goda idéer kring utveckling av skolledarrollen i Europa. Låt oss hoppas att dessa  lovande idéer tar form och en utveckling av Skolledarnas Group börjar när alla dessa skolledare kommer hem till sina skolor!

Vad kan vara nästa steg? Vill närvarande skolledare inbjudas till gruppen? Eller vill man be CSS om att bli inbjuden?  Gruppen vill bli inbjuden verkar det som! Verkligt glädjande!

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *