Våra bloggare

Innehållet på eTwinning.se skrivs av eTwinningteamet vid Universitet och högskolerådet och av eTwinningambassadörerna i Sverige.

I det svenska eTwinning-teamet (NSS Sverige) jobbar Karin Kaikkonen, Kristina Dahlberg och Mia Sandvik. Teamets uppdrag är att koordinera eTwinning Sverige, att inspirera och stödja lärare samt att sprida goda exempel.

Karin Kaikkonen
Universitets- och högskolerådet,
karin.kaikkonen@uhr.se
010-470 04 45

Kristina Dahlberg
Universitets- och högskolerådet
kristina.dahlberg@uhr.se
010-470 03 31

Mia Sandvik
Universitets- och högskolerådet
mia.sandvik@uhr.se
010-470 03 68

eTwinningteamet kompletteras av ett nätverk erfarna pedagoger, så kallade eTwinningambassadörer. Ambassadörerna arbetar som lärare eller ikt-pedagoger och finns i nästan hela landet. De har erfarenhet av projektarbete i eTwinning, och kan stödja och inspirera nya lärare.

eTwinningambassadörer/Gästbloggare

Anna Niklasson
Lärare F-6, Stodeneskolan, Karlstad
anna.niklasson@karlstad.se

Cecilia Manfredsson
IKT-pedagog i Öckerö kommun
cecilia.manfredsson@ockero.se

Annie Bergh
annie.bergh@malmo.se

Fredrik Ekstedt
Rektor och skolutvecklare på Thoren Innovation School i Uddevalla
fredrik.ekstedt@innovationsgymnasiet.se

Georgia Wilhelmsson
Språklärare, Uddevallagymnasiet
georgia.wilhelmsson@udevalla.se

Rickard Hagerberg
Verksamhetsutvecklare Utbildningsförvaltningen Mölndals stad
rickard.hagerberg@molndal.se

Magdalena Kågström
Chef Digitalt Lärande  Skellefteå kommun
magdalena.kagstrom@skelleftea.se

Elisabeth Lindström
Fjärrundervisningssamordnare, Västerbotten
Grundskollärare åk 1-7, Sjungande dalens skola i Skellefteå
elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se

Natasa Kolarevic
Specialpedagog och skolutvecklare på Karlbergs skola, Stockholm
natasa.kolarevic@stockholm.se

Anneli Linderholt
lärare i Kallingeskolan F-6 i Ronneby
anneli.linderholt@ronneby.se

Karl Malbert
Pedagog på Mediapoolen i Kalmar
karl@mediapoolen.se

Jasmine Klang Ebeling 
gymnasielärare i Österåkers gymnasium, Åkersberga
jasmine.klang-ebeling@osteraker.se

Karin Ceder
förskolelärare, arbetar just nu med 4-5-åringar
Böle förskola i Piteå kommun
Karin.ceder@pitea.se

Share