Behöver du stöd och råd med din Erasmus+ ansökan?

Har du påbörjat en projektansökan inom Erasmus+ mobilitet skola eller Erasmus+ strategiska partnerskap skola är du välkommen till våra skrivarstugor där du får stöd inför ansökningsomgången 2017.

Skrivarstugorna är planerade till 13 och 20 januari 2017.

Anmälan sker via utbyten.se. Först till kvarn gäller.

Läs mer på http://utbyten.se/sv/Om-oss/Kalendarium/

Hälsningar Universitets- och högskolerådet (UHR).

Rapport från en eTwinning-ambassadör

Hej!

Elisabeth Lindström heter jag och jobbar på Modersmålsenheten i Skellefteå som projektledare för fjärrundervisning. Jag har också ett uppdrag som eTwinning-ambassadör i Sverige och av den anledningen har jag varit och delat ut ett diplom och en värdecheck till Emelie Eriksson lärare i åk 2 och 3 på Norrhammarskolan i Skellefteå. Hon får en värdecheck av Skellefteå kommun på 20000 kr som ska gå till it och programmering i skolan. Kommunen vill på det sättet uppmärksamma hennes arbete. Detta får hon för att hon har vunnit en europeisk kvalitetsutmärkelse ”European Quality Label”, för ett projektarbete hon gör i klassrummet genom www.etwinning.net . Projektet Emelie har jobbat med är korta lektionsidéer på engelska och heter Learn something new, learn something cool. Det är inspirerat av den svenska idén ”Grej of the day”, men bedrivs på engelska. Det är 78 medlemmar i projektet och eleverna har älskat uppdraget att lära sig enkel fakta på engelska via projektplatsen.

 

eTwinning är en portal för samarbete och utbyten över hela Europa mellan lärare och elever. Man kan säga att det är ett virtuellt personalrum för erfarenhetsutbyten, projektarbeten, kurser och kompetensutveckling med stort fokus på digitalisering i undervisning. Men det är också en mötesyta för elever från olika länder inom EU. Det ger eleverna verkliga mottagare för samarbetsuppgifter och en inblick i andra kulturer.

Mvh

Elisabeth Lindström, Skellefteå

 

Ansöker du om Erasmus+medel och arbetar med barn i åldern 3-20 år?

eTwinning kan vara den plattform du söker när du vill söka projektpartner, samla material under projektet, chatta, eller hålla videokonferenser med projektdeltagare eller sprida resultatet.

Se vår 3,5 minuter långa inspirationsfilm från ett pågående Erasmus+ projekt!

Har du frågor får du naturligtvis gärna höra av dig till oss i svenska eTwinningteamet på: eTwinning@uhr.se

Gratis fortbildning om att undervisa om första världskriget

Vill du fortbilda dig gratis via nätet? Då är kanske Learning event något för dig.

Ett Learning event är en kort intensiv kurs som ger dig en introduktion till ett ämne, väcker idéer och bidrar till att utveckla dina färdigheter. Varje Learning event omfattar 4-5 dagar med aktivt arbete och diskussioner som följs av 4-5 dagar med reflektioner och eget arbete. Learning events leds av experter och lärare från hela Europa deltar. Materialet finns online och du kan nå det när du själv vill.

Bevaka kommande Learning event via eTwinning Live. Du hittar information om och anmäler dig till under fliken Professionell utveckling.

Just nu finns till exempel en inbjudan om en kurs i ”How to teach the First World War”.

The topic of the Learning Event is Teaching the First World War. This event will be using  the materials published on Historiana.eu, an educational website developed by EUROCLIO at aims to offer educators and students the opportunity to learn about history in a multi-perspective and critical way. The material on Historiana about WW1, will be analysed and tested by the participants. In an interactive way, the  participants will be offered new source material, from which they will gain inspiration and input for developing future learning activities. They will learn about how to treat sources in a responsible and critical way, which will enable them to design and develop  more engaging and challenging lessons and assignments.

Anmälan öppnar den 30 januari 2017. Platserna brukar tecknas snabbt så var tidig med din anmälan!

Två eTwinningprojekt för mellanstadiet

Det är alltid lika roligt och lärorikt med internationella samarbeten. Eleverna får en mottagare till allt de producerar.


Vi på Kallingeskolan har under det senaste årtiondet jobbat med internationella projekt av olika slag. Det har varit både Comenius-projekt, skolprojekt och Den Globala resan. Alla dessa projekt ger inspiration och kraft att orka med det dagliga skolarbetet, men det kräver stort engagemang av alla deltagande lärare och mycket jobb för de som är kvar på skolan vid de internationella mötena.
Vi har nu varit utan projekt i tre år och är inte i den situationen att vi kan starta ett nytt Erasmusprojekt. Därför är eTwinning ett väldigt bra alternativ. Vi kan nätverka med kollegor över hela Europa. Det är en säker miljö för alla våra elever att kommunicera med andra elever i. Vi får glada, motiverade elever som tycker att skolan är rolig.
På mellanstadiet jobbar vi för närvarande med två olika
projekt.

Klass fyra deltar i ECR 2017 http://ecr2017.blogspot.se/. Det är ett NO-projekt där vi tillsammans ska bygga en ”kedjereaktion”. Eleverna är eld och lågor och frågar varje morgon om det är dags för NO. I januari kommer vi sedan att tävla mot ett 30-tal andra skolor i Europa med en video som visar vår kedjereaktion.

Det andra projektet startade vi för att våra elever ska lära sig mer om kulturer i Europa och lära känna vår stads vänorter. Det har arbetsnamnet ”Discover Europé through friendship”. Vi hoppas kunna engagera de flesta klasserna på skolan i våra aktiviteter i detta projekt.

Anneli Linderholt och Bodil Olofsson, Kallingeskolan

 

.