Guldtrappan på Öckerö

Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Tio skolhuvudmän är nominerade till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2017 för hela eller delar av sin skolverksamhet. De tio skolhuvudmännen är i bokstavsordning:

Helsingborgs stad
Härryda kommun
Kunskapsskolan AB
Lapplands gymnasieförbund
Malmö stad
Stockholms stad
Täby kommun
Vellinge kommun
Västerås stad
Öckerö kommun

Öckerö kommunen har nu även haft besök av en delegationen från Guldtrappan för att titta närmare på vårt arbete. Skapade kreativitet och Makerspace är viktiga ledord.  Läs mer om besöket i artikeln i Datorn i Utbildningen via länken  Guldtrappan på Öckerö.

En viktig del i digitaliseringsarbetet är kompetensutveckling och en del av detta i vår kommun är SIKTA, (Skol-IKT för alla pedagoger) en utbildning som jag håller i kontinuerligt för pedagogerna. Där ingår eTwinning som ett verktyg för att utveckla det pedagogiska användandet av tekniken och göra saker man inte hade kunnat utan tekniken. Genom eTwinning kan man öka elevernas motivation genom att man gör saker ‘på riktigt’ med en verklig mottagare.

Cecilia Manfredsson

IKT-pedagog

eTwinningambassadör

Öckerö kommun

Språklärarnas Riksförbund anordnar språklärardagar i Göteborg 31/3-1/4-2017.

Arrangemanget heter Språkbad i Väst och jag vill varmt rekommendera alla språklärare i hela Sverige att delta i dessa språkdagar. Det kommer att finnas många intressanta föreläsningar och workshops. Föreläsarna kommer från svenska skolor, högskolor samt från andra länder i Europa och har stark kompetens. Jag kommer själv att föreläsa om eTwinning, dess viktiga betydelse i dagens digitaliserade samt multikulturella samhälle och jag hoppas inspirera lärare att använda eTwinning i sin undervisning.

Anmälan via språklärarna.se

Jag hoppas att vi ses i Göteborg!

Georgia Wilhelmsson

eTwinningambassadör

 

Från Erasmus till Erasmus+ – 30 år av internationellt samarbete. Några glimtar från jubileumsårets invigningsceremoni i Paris.

Under hela 2017 kommer man på olika håll i Europa att uppmärksamma och fira 30-årsjubiléet av internationellt samarbete inom Erasmus och sedan 2014 Erasmus+ (dit även eTwinning hör). Måndagen den 9 januari var det uppstart med invigning av detta årslånga firande på Odéonteatern i Paris. Jag fick äran att tillsammans med UHR:s undervisningsråd Angela Andersson, representera Sverige på invigningen.

Erasmus+ är  EUs program för utbildning, ungdom och idrott i Europa med syfte att skapa möjlighet att t.ex. studera, praktisera, samarbeta eller jobba som volontär utomlands. Sedan starten av programmet Erasmus 1987 har 5 miljoner personer deltagit i olika aktiviteter. Med de utökade möjligheter Erasmus+ programmet innebär, kommer den siffran att fortsätta stiga.

Mina erfarenheter

Min egen erfarenhet av programmet går 20 år tillbaka i tiden, då jag under läsåret 1996–1997, som en av Sverige första s.k. Lingua-assistenter arbetade på ett franskt tekniskt gymnasium. Jag undervisade i teknisk engelska på fordonsutbildningen i Roanne men genom att skolan hade ett Leonardoprojekt (för yrkesutbildningar) med gymnasieskolor från Sverige, Tyskland och Skottland fick jag även vara behjälplig med mycket annat vad gäller projektarbete, dokumentation och rapportskrivning samt att undervisa i turistsvenska för de elever som skulle göra praktik i Sverige. Genom samarbetet fick jag en inblick i de utmaningar men framförallt de fördelar det innebär att samarbeta internationellt. Något som jag har fått stor användning av i mitt jobb som pedagog och internationell samordnare för Fridaskolorna.

Erasmus+ synligt i franska medier

Firandet har märkts av mycket i fransk media med nyhetsinslag i de stora TV-kanalerna. Från min plats i kön till säkerhetskontrollen på Odéonteatern såg jag dessutom då man gjorde en TV-intervju med en fransk gymnasieelev från Hotell- och Restaurang-programmet som berättade om sina goda erfarenheter från ett två månaders utbyte i Sverige. Intervjun såg jag igen på nyheterna sent samma kväll. Då eleven nämnde allt det positiva han upplevt i ”La Suède” var det på vippen att jag därefter gått fram och presenterat mig som Sveriges representant men det var nog på sätt och vis tur att jag inte gjorde det då jag i så fall också hamnat i nationell TV.

Den stora franska dagstidningen Le Monde hade tryckt en specialbilaga om Erasmus+ och det var dessutom Le Monde Campus chefredaktör som var invigningsceremonins konferencier. Han öppnade firandet med att säga att program som Erasmus+ spelar en avgörande roll för att skapa sammanhållning och framtidstro i ett förändringarnas Europa som sargats hårt under det senaste århundradet. Odéonteaterns direktör instämde i detta och betonade vikten av att vara öppen för intryck från andra länder och språk. Detta, tillsammans med epitet som integrations- och jämlikhetsfrämjande tillskrevs Erasmus+ under eventets gång.

eTwinning – ett Erasmus+-program

Detta är något som jag verkligen kan hålla med om! Oavsett ålder ger Erasmus+ möjlighet att delta i europeiskt samarbete. Jag tänker då speciellt på den fantastiska kontakt- och samarbetsplattform som eTwinning utgör. Man behöver ju inte resa fysiskt för att kunna ha utbyte med andra länder! På eTwinnings Twinspace-yta kan du – oavsett åldersgrupp du undervisar i – samarbeta på olika temata, utbyta bilder och filmer samt ha videokonferenser med pedagoger och elever. Det är bara du själv som sätter gränser för vad som är möjligt, med hur många och hur länge du vill samarbeta inom ett eTwinningprojekt. Dessutom är eTwinning ju ett väldigt bra komplement till andra projektsamarbeten som Strategiska Skolpartnerskap (KA2).
Inbjudna representanter för Frankrikes regering, Europaparlamentet och EU-kommissionen var eniga om vikten av internationellt samarbete inom all utbildning också i framtiden. De var överens om vikten av att dela de goda historierna och att arbeta tillsammans för att öka budgeten ytterligare för Erasmus+. Man var överens om vikten av att säkerställa framtida internationellt samarbete och ge fler möjlighet att vidga sina vyer och upptäcka andra länder, kulturer och språk för att därigenom minska segregationen och öka sammanhållningen i Europa

Under ceremonin delades priserna för två tävlingar, Erasmus+ och jag och Att var 20 år, spela roll och engagera sig. Samtliga pristagare vann en tre dagars resa till en Europeisk huvudstad för två personer samt en ryggsäck innehållande en bärbar wifi för att kunna koppla upp sig – både mobilitetsinriktade och digitala gåvor alltså.

Mingel och intryck

Någon som gjorde ett starkt intryck på mig var Fanny Laubin från Brest, en av pristagarna som jag samtalade med under det efterföljande cocktailpartyt. Genom Erasmus+ hade hon varit på utbyte inom hotell och restaurant i Norge och hade då även lärt sig att prata norska! Hon uttryckte hur mycket vistelsen i Norge hade betytt för henne såväl personligen och som student och hur hon nu planerar för att kunna spendera ett år som utbytesstudent på ett svenskt universitet i Malmö eller Lund.

Någon som också gjorde ett stort intryck med sitt tal var Italiens EU-kommissionär Sandro Gozi som pratade om Erasmus+ möjligheter till mobiliteter som ett uttryck för frihet, och europeiskt medborgarskap, hopp om framtiden och ett effektivt motmedel mot murar och hat.
Han menade att potentialen i Erasmus+ också ligger i att man upplever den europeiska dimensionen i första person och att det genom att upplevelsen också delas med såväl familj som vänner multipliceras med tio. Sandro Gozi tyckte därigenom att även budgeten inför nästa steg 2021 borde multipliceras med tio…en önskan som applåderades ivrigt i salongen.

För att sammanfatta firandet med några ord var det såväl innehållsrikt, intressant, festligt som mycket franskt där dock betydelsen av och viljan för ett ökat internationellt samarbete och utbyte mellan Europas länder framgick tydligt.

Jag känner mig otroligt stolt att ha blivit utvald och få äran att representera Sverige. Det känns naturligtvis också som en kvalitetsbekräftelse för mitt arbete med Fridaskolornas och Fridagymnasiets internationella projekt och aktiviteter. Upplevelser, vänner, kunskaper och erfarenheter från min egen Erasmusmobilitet för tjugo år sedan är något jag alltid bär med mig. Den är en bidragande orsak till att jag i dag arbetar aktivt för att bereda så många kollegor och elever som möjligt tillfällen till professionell och personlig utveckling genom kompetensutvecklande kurser, jobbskuggningar och skolpartnerskap samt samarbeten och utbyten såväl digitalt som In Real Life. Detta är något jag brinner för och alltid talar passionerat om.

Passion var också något som nämndes i delar av president Hollandes tal som Utbildningsministern läste upp som avslutning. Här nedan några utdrag i min fria översättning till svenska:

För att bygga Europa behövs också passion. Det är det som sedan 30 år tillbaka programmen Erasmus och Erasmus+ anstränger sig för att åstadkomma genom att ”ympa in” en passion för Europa i de yngsta medborgarna.

Det är också det vi gör på ett europeiskt plan då vi pratar om en utbildning till medborgare inte bara i en demokrati eller ett land utan också som medborgare i Europa.

Karin Helmerson Lärare och Internationell samordnare, Fridaskolorna kahe0421@fridaskolan.se

Om studiebesöket i Stevenage

Bild från skolan

Dagen inleddes med studiebesök på Stevenage ETC, en skola dit elever kommer som är i behov av särskilt stöd. Eleverna, 11-14 år gamla, har inte lyckats i den vanliga, brittiska skolan. Här visade pedagoger hur de arbetat för att få elever att våga börja kommunicera med andra barn inom europa. Med enkla IKT-verktyg har man bland annat arbetat i matematikprojekt och tema kring stereotyper. Elever guidade runt i skolan och visade med stolthet upp sina arbeten. Se resultatet av poesiavsnittet i projektet om Stereotyper:

Just Because

Just because I am in a special school

I am not dumb

I am not stupid am not naughty

I am special.

Pupil at Stevenage

Väl tillbaka på BETT-mässan var det fri auskultation. Det mesta finns inom digitala verktyg för skolan. Programmering, 3D-skrivare, VR, MR och nu även AR (Augmented Reality), för att nämna något.

Förslag: Någon kanske vill starta ett eTwinningprojekt med VR och 3D? Tänk dig att filma sin hemmiljö i VR-miljö eller kanske bygga upp den för utskrift i 3D till någon annan klass i Europa! Lägg in en annons på eTwinning Live och se om någon nappar.

/Kristina