A New Sound For The EU – Ett internationellt musikprojekt

Att ha internationella kontakter är ovärderligt för lärare och elever. Under de senaste två åren har Hjulsbroskolan i Linköping arbetat med ett lärorikt projekt där musiken har fått lärare och elever att mötas: A New Sound For The EU.

Vårt projekt

Hjulsbroskolan i Linköping ansökte och fick beviljat två Erasmus+projekt. Höstterminen 2014 startade vi ett av dem, ”A New Sound For The EU”, ett musikprojekt. Skolverket önskar ökat internationellt utbyte mellan skolor, en ökad ”vi-känsla” mellan EU-länder, en ökad förståelse för varandra och att vi ska lära av varandra och det har verkligen det här projektet levt upp till. Skolor från sex olika länder, Malta, England, Turkiet, Frankrike, Kroatien och Sverige deltar i projektet som avslutas i juni 2016. I projektet finns både musikaliska mål och ämnesövergripande kunskapsmål.

Fysiska träffar är också betydelsefullt

Under de här två åren har vi haft fysiska träffar i alla länder. Mellan träffarna har vi haft uppgifter att utföra med våra elever. Det har varit allt från att bygga instrument från de olika länderna, dansa ländernas olika folkdanser, sjunga sånger på de olika språken och lära oss om varandras kulturer. Under träffarna har vi sedan redovisat allt som vi arbetat med på våra skolor i form av bilder, elevarbeten, filmer, ljudinspelningar. Mellan träffarna har vi också haft Skype-träffar med skolor och deras elever från de olika länderna. Då har vi bl.a. sjungit sånger tillsammans.

Slutshow

Hela projektet avslutas med att alla länder gör en stor slutshow som ska visas upp på sin egen skola. I slutshowen ska alla länders sånger, musik, danser ingå. Slutshowen ska filmas och sedan redovisas på Malta, där sista träffen äger rum i slutet på maj.

eTwinning

eTwinning har varit ett mycket viktigt redskap för oss i projektet. Här har vi i mappar samlat ländernas olika arbeten så vi lätt har kommit åt dokument, filmer och ljudfiler när vi ska arbeta med uppgifterna på skolan.

Vill du läsa mer om projektet och vad vi har gjort är du välkommen att läsa vår blogg http://anewsoundfortheeu.blogspot.se/.

Skrivet av: Jenny Seger, lärare på Hjulbroskolan i Linköping

Inskickat av: Martina Lundström, eTwinningambassadör i Linköping

 

 

 

eTwinningOnAir Summer Special is in the can!


24 maj 2016 0 Kommentarer

Jamen, sommaravsnittet 2016 av eTwinningOnAir är härmed historia – och vilken ärofylld sådan 🙂 Riktigt kul, återigen, och speciellt roligt förstås för att Anna Billström från mina hemtrakter i Luleå hakade på och berättade om workshopen i Portugal ‘programming and robotics’ (!).

I vanlig ordning finns det också en poddvariant tillgänglig för alla som enbart vill lyssna; det går ju hur smidigt som helst att prenumerera på eTwinningOnAir så att man får varje avsnitt exempelvis till sin otroligt smarta mobillur helt automatiskt. Allt om detta hittar du här!

eTwinningOnAir: Summer Special 2016 på gång!


16 maj 2016 0 Kommentarer

Screenshot 2016-05-16 17.01.29

Ser man på: eTwinningOnAir lever, nätt och jämnt 🙂 Hur det nu än gick till så på något sätt blev resultatet av ett helt oplanerat chatt mellan mig, Tiina, Helene och Marilina att vi nu återigen siktar på att streama ett livs levande eTwinningOnAir avsnitt – nummer 18 om beräkningarna stämmer – 23. maj. Jamen, live på YouTube blir det som vanligt, förutsatt vi inte har glömt hur man gör förstås. Direktlänk med nedräkning finns här!

Jag fortsätter tills vidare med att hålla eTwinningOnAir-podden under armarna genom Libsyn i begänsad omfattning, trots att dom rackarna faktiskt är fräcka nog att ta betalt! Då borde det också finnas en möjlighet att testa kommande Google Play Music podcast-tjänst som kan bli högintressant för alla med Android-mobiler (och vi är visst några stycken, har jag för mig).

Vad blir det för innehåll i vår Summer Special då? Jo, som vanligt är tanken att plocka in lite nyheter från olika håll i Europa; kanske, kanske får vi ockå en rapport från Luleå-deltagarna Anna och Sofie som deltog i maj månadens workshop i Braga, Portugal!

Vi ses On Air!

 

eTwinning – en väg till internationalisering och IKT i förskolan

Det har snart gått ett läsår sedan Linnea Nordin och Lina Kinner åkte till Tromsö för att delta i ett eTwinningseminarium med fokus på IKT och internationalisering i förskolan. Som eTwinningambassadör i Sverige är jag nyfiken på hur detta har påverkat verksamheten på Heimdals förskola och därför träffar jag Linnea en solig majförmiddag för att blicka bakåt på året som gått.

Den 26 augusti förra året tog sig förskollärarna Linnea Nordin och Lina Kinner den långa vägen ändå upp Tromsö för att nätverka och prova digitala arbetsverktyg tillsammans med 60 andra pedagoger från de fem nordiska länderna. Inbjudan kom från eTwinning Sverige med syfte att sprida kunskap om internationaliseringsarbete i förskola och skola. ”Dealen” var att i utbyte mot fyra utbildningsdagar skulle pedagogerna knyta kontakt med minst en deltagare från ett annat nordiskt land samt planera ett gemensamt projekt, som sedan skulle genomföras mellan förskolorna med hjälp av eTwinningportalen.

– ”Det var intensiva dagar fyllda med föreläsningar, praktiskt arbete med digitala verktyg, projektplanering och däremellan gemenskapsfrämjande aktiviteter. När jag tänker tillbaka på dagarna känns det länge sedan men jag känner direkt att inspirationen kommer tillbaka då jag pratar om det”, säger Linnea. ”Att knyta internationella kontakter var en viktig del av träffen då vi uppmanades att alltid sitta bredvid en pedagog från något grannland och vi fick även dela rum med en från början okänd kollega”.

linneaoscar

På Heimdals förskola syns tydliga spår av den IKT-pedagogik som Linnea och Lina fick ta del av under seminariet. På golvet finns rutnät där barnen får programmera och provköra Bee-bots, talklämmor (recordable pegs) med spännande uppdrag har initierat nya temaområden och en Sphero ball lånas flitigt mellan förskolans avdelningar. Linnea berättar att under seminariet introducerades verktygen, ibland med en tillhörande aktivitet, men med hjälp av både sin egen och barnens kreativitet så utvecklas användandet av de digitala redskapen kontinuerligt. Ett exempel på det är hur man nu använder Spherobollen, som barnen styr med hjälp av en iPad och tillhörande app. Linnea har tillverkat egna uppdragskort där varje barn, efter förmåga, får styra bollen till ”siffran som är två mer än 5” eller ”till bokstaven som är först i ditt namn”. Linnea visar också ett rum där man projicerar film från rymden på storskärm för att inspirera barnen ytterligare i deras lek. Hon berättar att detta också kan ses som en del i deras IKT-utveckling.

Spheroball

Hur gick det då med de internationella samarbetsprojekten? Linnea berättar att två projekt startades direkt efter hemkomst. Lina samarbetade med en norsk förskola kring våra geometriska figurer och Linnea startade ett projekt som de kallade ”I lekens värld” tillsammans med en förskola från Finland. Under projektens gång har barnen fått fota, göra filmer i iMovie, programmerat bee-botar för geometrijakt och Skypat med sina nya nordiska vänner. Linneas projekt är ännu inte helt avslutat på grund av en del försvårande omständigheter, men tanken är att göra ett avslut innan barnen går på sommarledighet. ”Mitt tips är att börja i liten skala med ett tydligt och väl avgränsat projekt då man provar eTwinning för första gången. Fastän man bestämmer upplägget tillsammans med sin samarbetspartner, så har man kanske inte alltid samma bild av det som skall göras”, säger Linnea. Trots att det nu är ett tag sedan som barnen har haft kontakt med den finska förskolan så pratar ibland barnen om sina ”finska kompisar”. Det är tydligt att barn och pedagoger på Heimdals förskola har fått ett ökat intresse för både IKT och internationella kontakter.

Sofia Bürger
eTwinningambassadör och förstelärare på Adolfsbergsskolan i Örebro

Coding & Robotics i Braga 5-8 maj

På eTwinningkonferensen ”Coding and Robotics” i Braga, Portugal den 5-8 maj 2016, deltog över 130 engagerade lärare från 22 länder. Från Sverige deltog sex lärare från Luleå, Umeå och Skellefteå, alla med stort intresse för programmering och robotik. Konferensdeltagarna fick kompetensutveckling i bland annat Scratch, Meet Edison/Ozbot, 3D Design and Printing och Lego Mindstorm. Seminariet var också ett tillfälle att skapa eTwinning-projekt, på plats, med andra deltagande lärare.

Braga2

Den svenska delegationen bestod av: Anna Billström, Sofie Drugge Nilsson, Dan Carlsson, Emelie Eriksson, Kim Schagerström och Viktoria Ekman.