Mellanstadieelever i Malmö samarbetar kring kulturarvet genom frågesporter och spel

ElevgruppPå en friskola i Malmö arbetar en ambitiös eTwinninglärare som heter Natalie. I sitt klassrum har hon en vägg som vittnar om hur både hon och hennes elever brinner för att arbeta med eTwinning. Natalie ser att arbetet med eTwinning fördjupar lärandet, ger eleverna ett livslångt lärande och autentiska mottagare till det de arbetar med.

Förra läsåret gick Natalie med i ett projekt som hette Culture Olympics. Projektet gick ut på att skapa tävlingar mellan länderna genom digitala samarbetsverktyg. Eleverna skapade filmer, som den ni kan se nedan i blogginlägget, och därefter ställde de varandra frågor om innehållet i filmerna. Det handlade om deras skola, stad, land, landets historia, språk och kända/viktiga personer. Eleverna lär sig också enkla fraser på varandras språk.

Projektet engagerade eleverna väldigt mycket och även de elever som har haft det tufft med sina kunskaper inom det engelska språket. Projektet väckte elevernas tävlingsinstinkter och samtidigt utvecklades en nära gemenskap. Flera av elevgrupperna arbetade tillsammans både i skolan och utanför skolan för att få sina filmer klara inför publicering.

Mål med projektet:

  1. Att förbättra elevernas språkkunskaper i engelska på många plan; att lyssna, förstå, tala, läsa, skriva och öka ordförrådet
  2. Att skapa nyfikenhet för varandras länder – en lust att lära mer
  3. Att bygga relationer mellan eleverna.
  4. Att öka elevernas självförtroende
  5. ‘Att lära sig korta fraser på varandras språk

Elevfilm_culture_olympics

En del av vår profession är just att kunna se vad våra elever bäst behöver”, säger Natalie. För eleverna har mötet med partnerskolorna genom eTwinning varit en möjlighet till utbyte av kulturer, erfarenheter, seder och traditioner. Eleverna utvecklade ett stort intresse för språk,  IKT,  Europa och samhörighet. Tillsammans blev eleverna en del av eTwinning-familjen. Ett möte och en möjlighet de aldrig kommer glömma.

Vidare berättar Natalie att det är viktigt att ha god kommunikation med partnerskolorna för att det ska bli ett seriöst och genomförbart projekt.

Natalie lämnade projektet Culture Olympics, när kommunikationen inte fungerade på ett tillfredsställande sätt, men trots det var projektet så inspirerande att Natalie påbörjade ett snarlikt projekt, under hösten, med en skola i Italien. Det nya projektet heter Let´s play the game my country my heritage. Projektupplägget liknar Culture Olympics upplägg, och eleverna ska skapa olika spel och frågesport åt partnerskolorna. Under två tillfällen ska skolorna tävla online mot varandra ,och det kan antingen vara i spelet My city eller My country.

Till hösten 2018 tog Natalie emot en ny årskurs fyra. Under de kommande tre åren de har tillsammans, kommer hon att låta eleverna “få lära sig allt om eTwinnings fantastiska värld”, säger Natalie, när jag pratar med henne.

Det ska bli spännande att få fortsätta att följa Natalie och hennes klass i deras eTwinnande, men mer om det längre fram. ”

Annie Bergh, stolt eTwinningambassadör, Malmö

Andra omgången eTwinning School är på gång

eTwinning School-loggaI våras kröntes de första eTwinningsskolorna i eTwinning, dvs. de ca 1000 första skolorna som fått den nya typen kvalitetsmärkning kallad eTwinning School. I Sverige fick fem skolor utmärkelsen. Nu är det dags att börja processen för nästa vårs sökrunda, så för de av er som vet att ni är aktiva i eTwinning, är det dags att spetsa öronen. För så här går det nämligen till:

Fas 1: Automatisk check fredagen 9 november

eTwinnings databas gallrar automatiskt ut skolor som har

  • varit registrerade i eTwinning i mer än två år
  • två aktiva eTwinninglärare på skolan
  • minst ett (europeiskt – inte nationellt) eTwinningprojekt under de senaste två åren, och projektet har dessutom en Quality Label

Alla registrerade lärare får sedan ett e-postmeddelande om att deras skola kan söka om utmärkelsen eTwinning School, med information om var på eTwinning Live sökformuläret hittas.

Obs! Kom din skola inte med?

Anser du att din skola uppfyller kriterierna men ni har inte fått något e-postmeddelande om detta? Ta då genast kontakt med stödcentret vid UHR (eTwinning(at)uhr.se) så ser vi över saken. Deadline för detta är 14 december!

Ansökningsfasen

Ansökningsrundan är öppen till 15 februari 2019. Det är ett rätt enkelt formulär som ska fyllas i och som inte kräver att ni producerar mycket text.

Som lärare/skolledare kommer ni själva kunna fylla i ansökan som handlar om bl.a. internetsäkerhet, era eTwinningaktiviteter, fortbildning kring eTwinning – och om hur eTwinning syns i skolans verksamhetsplan. Ni kan spara utkast av ansökan innan ni skickar iväg den slutgiltiga.

Ni ombeds ladda upp bevis för det som krävs och den slutgiltiga inlämningen ska bestyrkas av skolans rektor/chef.

Sista sökdag för eTwinning School är 15 februari 2019.

Validering och publicering

Mellan 15 februari och 29 mars validerar stödcentren ansökningarna.

Efter 1 april 2019: Information om de nya eTwinningskolorna publiceras i hela Europa.

Vi hoppas förstås på många nya eTwinningskolor från Sverige!

Mer information på etwinning.net
Mer informaton på etwinning.se

Om ni har frågor kring processen så hör av er till eTwinningteamet vid UHR på eTwinning@uhr.se

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet på Universitets- och högskolerådet

12 projekt får Europeiska kvalitetsmärket 2018!

Nyss publicerade vi en lista på projekt som i höst fått nationella kvalitetsmärket (Quality Label). Och nu har vi glädjen att presentera de tolv projekt och lärare som under år 2018 dessutom fått utmärkelsen European Quality Label.

Bland alla projekt som sökt kvalitetsmärket nominerar supportcentren i eTwinning nämligen toppskiktet för en European Quality Label (EQL); det europeiska kvalitetsmärket. Om ett nominerat projekt dessutom har ett nationellt kvalitetsmärke också i (minst) ett annat land, tilldelas projektet automatiskt det europeiska kvalitetsmärket.

Endast projekt med EQL kan delta i tävlingen Europeiska eTwinningpriset. Vi hoppas förstås på många tävlingsbidrag i år!

Stort grattis till de tolv lärarna och projekten!

(klicka för större bild)

Se alla länders Europeiska kvalitetsmärken för i år (eTwinning.net)
Läs mer om Utmärkelser och priser (eTwinning.se)

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet

Fem projekt får eTwinnings Quality Label i oktober 2018

logotyp: National Quality LabeleTwinning Sverige har delat ut fem nya nya kvalitetsmärken till utmärkta projekt. Grattis både till lärare och elever.

Women´s Right´s
Johanna Gullberg, Balderskolan, Staffanstorp

Grundtankarna med projektet Women´s Right´s var att göra eleverna uppmärksammade på hur kvinnor och män framställs i våra historieböcker, hur kvinnornas kamp för att få rösträtt sett ut olika länder, och hur den generella kvinnohistorien porträtteras i respektive land.  Projektet är ett gott exempel på  kopplingen elevnära arbetssätt, kursplan och tema. De länder som jobbade med projektet var, förutom Sverige, Danmark, Frankrike och Turkiet.

Getting There On Your Own
Karin Ericson, Skönsmo skola, Sundsvall

Projektet syftar till att stärka grundläggande färdigheter, utveckla innovativa undervisningsmetoder, problembaserat lärande och kritiskt tänkande. Projektet är ett Erasmus+-projekt (KA2), och ett exempel på mervärdet att kombinera KA2 med eTwinning och digitala aktiviteter, som har pågått under två år, tillsammans med England, Italien, Spanien och Finland.

On the road
Ljerka Cacija, Antilopenskolan, Klippan

Projektets mål var att modernisera undervisningen i de tidiga skolåren, att förbättra lärarnas IKT-kompetens i kombination med pedagogiska metoder och anpassa undervisningen till elevernas behov. Projekt har kombinerat  Erasmus+ KA2 med eTwinning och digitala aktiviteter på ett lyckat sätt, där eleverna i Sverige samarbetat digitalt med partnerskolans elever i Kroatien.

Hej, Sverige! Hallo Deutschland!
Emelie Hahn, Gränbyskolan, Uppsala

Genom det här projektet har studenter från de tyska och svenska skolorna lärt känna varandra genom digitalt samarbete, och eleverna har förbättrat sin förmåga att kommunicera med moderna medier. Hej Sverige! Hallo Deutschland är ett gott exempel på hur digitalt samarbete kan användas för att förbereda ett besök IRL och öka besökets mervärde.

Talents sans frontières
Mihaela Gross, Åva gymnasium, Täby

Varje elev har sina egna talanger. Varför inte visa dina talanger för andra? Varför inte lära av andra elevernas talanger? Genom projektet har eleverna blivit medvetna om sina egna talanger, har förbättrat sin språkförmåga och fått förtroende för att tala ett främmande språk i ett verkligt kommunikativt sammanhang. Eleverna har kommunicerat och interagera med varandra genom olika digitala verktyg. Partnerskolan kommer från Flandern i Belgien.

Sök en Quality Label du med!

Om du har ett lyckat eTwinningprojekt som är i slutskedet eller avslutat, så skicka in en ansökan. Nästa deadline blir 31 december 2018. Alla projekt som sökt QL i år är automatiskt med i Svenska eTwinningtävlingen som nästa gång avgörs våren 2019.  Läs mer om kvalitetsmärket och Svenska eTwinningpriset på sidan Utmärkelser och priser

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet

Röster från skolvardagen: ‘Where there’s a will, there’s a way’ , ett projekt om hållbara vanor

Karta på projektskolornaGabriela Petre Broman, i Hagalidskolan i Staffanstorp, ingick i ett projekt med 30 skolor i 11 länder i Europa. Projektet Where there’s a will, there’s a way uppmuntrade eleverna att tänka på hur de kan bidra till att minska energiförbrukningen och att bli av med ohållbara vanor. eTwinningprojektet riktar sig till elever mellan 15 och 18 år.

eTwinningteamet har ställt frågor till Gabriele Petre Broman, om projektet.

Varför bestämde ni er för att prova på eTwinning?

För något år sedan fick vi inbjudan till en workshop kring eTwinning. Jag har alltid varit nyfiken på att prova nya saker, gå på föreläsningar och workshops, och just eTwinning hade jag inte hört talas om. I samband med inbjudan läste jag lite på om det och fastnade snabbt för idén att samarbeta med lärare från andra länder, det är en tanke som har funnits inom mig länge och jag har väntat på rätt tillfälle att ta i det.

Jag hörde av mig, via sociala medier, till bekanta från andra länder om de kunde tänka sig starta ett projekt tillsammans med mig. När jag hade registrerat mig på eTwinning, blev jag ganska snabbt hittad av superduktiga och erfarna eTwinningslärare från Spanien och Serbien. Lite tur har man alltid!

Berätta kort om ert projekt och hur ni kopplade kunskapskraven till projektinnehållet

Projektets loggaDet primära syftet med Where there’s a will, there’s a way var att öka medvetandet kring våra ohållbara vanor när det gäller energianvändningen och väcka tankar kring hur man kan minska och effektivisera det lokalt och globalt. Eleverna fick undersöka andra möjligheter för en hållbar existens och jämföra olika länders energianvändning och energikällor. Eleverna fick diskutera hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och komma fram till åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Projektet pågick under nästan hela vårterminen, vi jobbade med projektet ungefär två lektioner i veckan. Eleverna jobbade med projektet på mestadels under fysiklektionerna, men även på engelsk- och SO-lektionerna. Elevernas arbete stämde väl överens med kunskapsmål och kursplaner i respektive ämne. Dessutom fick eleverna en ”dusch” av digitala verktyg.

Vad tyckte eleverna om det här arbetssättet? Hur ser ni på deras lärande genom projektet?

Att ha eTwninningprojekt gav många fina resultat för eleverna, såsom att eleverna lärde sig av varandra och tog till sig allvaret i miljöproblemet på ett betydligt bättre sätt än när de läste till prov. De hade något att berätta för andra och fick i sin tur berättat hur det är i deras länder.

Jag upplevde att eleverna fick kunskap för livet. Eleverna tyckte att det var upplyftande att få beröm från jämnåriga för sina presentationer, det kändes så mycket mer värdefullt än ett betyg eller feedback från läraren.

Vad tyckte ni om att jobba med digitala verktyg?

En bild där det står We love nature - We love eTwinningFöre projektet tyckte jag själv att jag var bra på att använda digitala verktyg i undervisningen, men med projektet var det som att komma in i en godisaffär, så jag har fått ”boosta” med mycket inspiration när det gäller kreativa, relevanta och proffsiga, lättanvända program. För egen del har lärt mig använda många nya olika digitala verktyg.

Har ni planer för ett nytt eTwinningprojekt?

Mitt nästa projekt ska handla om hållbar turism. Vi börjar med en av åtgärderna som bestämdes vid FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio +20, nämligen hållbar konsumtion och produktion, och riktar det sedan mot miljökonsekvenserna av våra val i samband med resor till olika länder.

Vilka tips till lärare vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?

Tveka inte att testa! Börja med en grupp elever, ett litet projekt. eTwinning är kompetensutveckling när det är som bäst!