Elevgrupper tävlar med egna uppfinningar och idéer i första nordiska mästerskapet i CRAFT

logotyp för Nordic CRAFT

På skolor över hela Norden har det pågått spännande och utvecklande projektarbeten under det senaste året, och kulmen på det nåddes under några av de första dagarna i mars 2020, under det första Nordiska Mästerskapet i CRAFT någonsin. För att få lov att ställa upp i detta mästerskap fanns det två krav; det ena var att man skulle ha samarbetat med minst en annan klass från ett annat nordiskt land, med eTwinning som samarbetsplattform, och det andra var att man skulle ha använt sig av CRAFT som modell och struktur för samarbetet.

Vad är CRAFT?

Nordiska ministerrådet ligger bakom en satsning för hela Norden, projekt Nordic CRAFT, som går ut på:

  1. Att sprida den didaktiska projektmodellen CRAFT till alla de nordiska länderna
  2. Att underlätta samarbete i det dagliga arbetet mellan skolor i olika nordiska länder, med stöd av respektive lands CRAFT- koordinator
  3. Att introducera eTwinning som plattform för samarbeten, särskilt i alla projekt som görs inom ramen för Nordic CRAFT

CRAFT är en didaktisk projektmodell, noggrant utarbetad och som använts i Danmark i fem år. I fem år har pedagoger över hela Danmark utbildats och stöttats i hur de kan implementera CRAFT i sitt dagliga arbete, för att sedan omsätta det i sitt arbete med eleverna för att utveckla deras förmågor, identifierade som 21st century skills.

Modellen går ut på att eleverna får ett verklighetsbaserat problem, och de får sedan arbeta sig igenom modellens olika stadier för att undersöka området på djupet, skapa en prototyp, prova den, och skapa en ny prototyp.

Dansk elevtävling inom CRAFT

En gång om året tävlar elever från alla regioner i Danmark genom att visa upp och presentera sina idéer på Danmarks Läringsfestival, på Bella center. Under en hel dag presentera eleverna sina idéer för, inte bara besökare, utan också för grupper av domare som bedömer dem efter kriterier baserade på forskning av Deirdre Butler som forskat fram 21st Learning Design som har tagit fram kriterier för hur vi kan arbeta maximalt för att utveckla elevernas förmågor.

Årets danska mästerskapet gick av stapeln den 4 mars 2020. Spänningen låg tät över rummet där eleverna hade sina montrar, luften dallrade av förväntan. Jag besökte mästerskapet tillsammans med de nordiska elever som anlände till Bella center, dagen före, för att arbeta i två dagar tillsammans med mig för att förbereda sig på att skriva historia som de första deltagarna i det Nordiska Mästerskapet i CRAFT.

Nordiska mästerskapet i CRAFT

För att förbereda oss ordentligt, träffade vi de danska eleverna, som ställde upp i det danska mästerskapet på Läringsfestivalen, och vi tittade på deras montrar, lyssnade på deras idéer, och vi fick se hur det gick till när domarna besökte montern. Eleverna presenterade sina idéer för varandra, gav varandra feedback, gick igenom CRAFT-modellen och kriterierna noga för att sedan jobba vidare i sina respektive lag, för att utveckla presentationerna utifrån feedback.

Det var annorlunda att presentera IRL för de andra eleverna, än att göra det på Twinspace. Fördelen med att göra det på Twinspace är att både presentationen och feedbacken ligger kvar, och kan byggas ut under arbetets gång. eTwinning erbjuder en fantastisk samarbetsyta för både pedagoger och elever, och är tillgänglig för alla samtidigt som den är skyddad från insyn, och är helt privat för enbart de som ingår i samarbetet.

Torsdag den 5 mars var det äntligen dags för alla champions från de fyra länderna, som hade möjlighet att vara med i, att delta i det första Nordiska Mästerskapet i CRAFT! Eleverna såg lugna ut på utsidan, men det märktes att de var nervösa och spända när vi hade peptalk på morgonen. Ytterligare tre lag anslöt, de kom från Värner Rydénskolan i Malmö. Förutom de tre lagen var det fyra elever från Henriksholm skole i Rødovre i Danmark, tre elever från Havukosken koulu, Vantaa i Finland, tre elever från IES Kista, Stockholm i Sverige, och slutligen tre elever från Rothaugen skole, Bergen i Norge.

Alla elever var grymma ambassadörer för sina respektive länder, och de gjorde ett fantastiskt arbete när domarna kom till. Varje lag fick träffa inte mindre än sex domargrupper, och de var lika entusiastiska, lika engagerade och lika proffsiga vid varje möte. Det var magiskt att höra dem presentera sina idéer, att få höra deras lösningar på en hållbar framtid, att få känna deras tilltro till en framtid som de känner att de kommer att vara en aktiv del av. Det var även magiskt att höra hur pedagogerna som var där, sökte upp varandra på eTwinning, för att starta samarbeten. Entusiasmen för ett utökat och fortsatt samarbete var härlig att se och höra.

Höjdpunkten på dagen tänker man skulle kunna vara prisutdelningen där eleverna från Henriksholm skole tog hem priset för Collaboration, gruppen ”Fire Trash” från Värner Rydénskolan tog hem priset för Problemsolving and innovation, och där eleverna från Havukosken tog hem hela Mästerskapet i CRAFT i den nordiska finalen. Trots att det var ett mycket starkt ögonblick då alla hejade på alla och visade glädje för dem som fick priser, så var inte detta höjdpunkten för mig, utan den kom strax efter när det var dags för alla att åka hem. Att se dem säga hejdå till varandra och kramas om och om igen – det var mäktigt – hur det på så kort tid har gått från att vara blyga för varandra och rädda för att prata med varandra, till att komma så nära varandra – DET ger mig hopp om framtiden, tillförsikt och en fortsatt mycket stark tro på CRAFT i kombination med eTwinning som en framgångsfaktor i skolan. Vi ses på eTwinning – var en avskedshälsning jag hörde …

Ses vi på eTwinning …?

Texten är skriven av eTwinningambassadör Annie Bergh som jobbar på Grundskoleförvaltningen i Malmö.

Nyfiken på Nordic CRAFT?

Ta tillfället i akt du med och kontakta Annie Bergh, Sveriges koordinator i Nordic CRAFT och eTwinningambassadör sedan 2007; annie.bergh(at)malmo.se för att få veta mer om hur du kommer igång själv.

About Nordic CRAFT (Stil.dk)
CRAFT – Creating Really Advanced Future Thinkers (Pedagog Malmö)

Digital kompetens och källkritik genom eTwinning

Förstahandskällor och autentiska mottagare i och utanför Europas gränser

Foto på skribenten Emelie Hahn framför sin laptop och kaffekopp.

Mars är källkritikens månad och den 13 mars var det källkritikens dag. Källkritik är det traditionella begreppet för att kritiskt värdera en källa. Det handlar om hur trovärdig en källa är så väl som hur relevant källan är för användarens syfte. I dagens samhälle där “fake news” och “deep fake” kontinuerligt florerar är det av yttersta vikt att vara källkritisk och att inneha ett källkritiskt förhållningssätt.

Digital kompetens som enligt Skolverket handlar om att: kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen, kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik och att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik ska enligt de senaste läroplansändringarna ingå i alla skolans ämnen. Digital kompetens och källkritik går utmärkt att kombinera i eTwinningprojekt.

Flera anledningar till att jag valt eTwinning

I eTwinningprojekt går det utmärkt att få in skolans övergripande uppdrag.  Eleverna utvecklar sin digitala kompetens genom att arbeta i eTwinningportalen och i projektens Twinspace då de övar och praktiserar sina digitala färdigheter genom att i olika uppgifter i projekten använda olika digitala verktyg och appar för redovisning- och presentation av olika uppgifter. Genom att samarbeta med autentiska mottagare i andra länder utvecklar eleverna även sin interkulturella kompetens och omvärldsförståelse och undervisningen får ett internationellt perspektiv. Det är några av anledningarna till att jag valt att arbeta med eTwinning sedan mitt första år som lärare och nu har gjort det i snart tio år. Omvärlden har aldrig varit närmre än vad den är idag och världen blir allt mer globaliserad samtidigt som tekniken hela tiden utvecklas.

Möten genom digitala resor

Teknikens utveckling och den ökade digitaliseringen möjliggör att ta in världen i klassrummet och att ta ut klassrummet i världen utan att fysiskt förflytta sig. Alla har inte möjlighet att resa fysiskt, men digitalt genom eTwinning kan den likvärdigheten öka – då eTwinning på ett smidigt sätt möjliggör ett digitalt resande och möten med andra människor i andra länder och kulturer samtidigt som eleverna bland annat får utveckla ovan nämnda aspekter och kompetenser.

Källkritiskt tänkande i och efter skolan

I mina eTwinningprojekt ser jag till att eleverna får utveckla sitt källkritiska tänkande och sin källkritiska förmåga, vilket jag fokuserar extra på i detta inlägg under källkritikens månad. Vi arbetar mycket med digitala källor och jag väver systematiskt in ett källkritiskt tänkande i arbetet, så att eleverna lär sig hur de kan granska olika källors trovärdighet innan de använder dem i sina arbeten som vi publicerar utåt – för andra autentiska mottagare utanför klassrummets väggar. Det är viktigt att eleverna har koll på vilka källor som är säkra och att de kan anta ett källkritiskt förhållningssätt som de tar med sig ut i livet sedan, så att de kritiskt kan granska och värdera information.

Tips på resurser jag brukar använda

Internetstiftelsens material Digitala lektioner
“Lajka” (Prinsparets stiftelse)

Texten är skriven av Emelie Hahn, lärare i tyska och SO-ämnen, ikt-pedagog och eTwinningambassadör, Gränbyskolan, Uppsala.

Fyra svenska skolor får utmärkelsen ‘eTwinning School’

Logga för eTwinningskola

Från att i flera år ha belönat kvalitetsmässigt goda projekt med Quality Label, så har eTwinning från år 2017 utökat repertoaren till att ge även hela skolor synlighet – skolor som aktivt använder eTwinning i sin verksamhet. I början av året har skolor för tredje gången kunnat söka utmärkelsen eTwinningskola, eTwinning School. Nu har vi resultaten!

Allt som allt har 2 139 skolor i hela Europa utnämnts. Vi har glädjen att meddela att Sverige i år har fyra skolor som fått eTwinning School-utmärkelsen för åren 2020-2021.

De fyra skolorna i Sverige är:

International Engelska skolan, Kista
Vimmerby gymnasium, Vimmerby
Åva gymnasium, Täby
Österåkers gymnasium, Österåker

Ett stort grattis!

Här hittar du listan med alla eTwinning Schools i Europa (eTwinning.se)
Nyfiken på att bli en eTwinningskola? Läs mer om eTwinnings utmärkelser

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet

Röster från skolvardagen: Europa habla Español

Logotyp för projektet: en tecknad glob färglagd av alla projektländers flaggor med Europe speaks Spanish som omringande text.

I serien Röster från skolvardagen har vi nyss intervjuat René Améztegui Rosales, spansklärare på högstadiet i Stora Sätraskolan i Gävle. René driver tillsammans med spansklärare från Polen, Spanien, Norge och Tyskland, projektet ”Europa habla español”, Europa talar spanska.

Varför började du med eTwinning? Hur hittade du din eTwinningpartner?

Jag vill engagera mina som läser spanska. Jag var med på ett eTwinningseminarium i Madrid, för spansklärare. Syftet med seminariet var att hitta projektpartner, och det var där som vi skapade kontakt med varandra och började planera vårt projekt.

Berätta om ditt eTwinningprojekt

Syftet med projektet är att möjliggöra för våra elever, som är nybörjare i spanska, att kommunicera med andra elever i Europa som är i samma situation. Alla våra elever är i åldern 12 till 14 år.

Projektet är utformat och planerat för ungefär 20 lektioner, och för elever som läser spanska. Med projektet når vi kunskapsmål som kommunikation och interaktion.

Vårt samarbete fungerar bra och vi planerar och kommunicerar varje vecka. Våra elever är indelade i grupper om 5 – 6 elever i varje grupp. I varje grupp finns en elev från Spanien, en från Tyskland, en från Polen, en från Norge, en från Sverige, och eleverna tycker att det är spännande med internationella grupper.

Deras uppgift är att intervjua varandra, att ta reda på så mycket som möjligt om varandra för att sedan presentera det för resten av klassen. Hittills har eleverna skrivit till varandra och ställt frågor och svarat på frågor. Så småningom ska de presentera sina skolor, sina städer och länder. För att göra det ska de ta kort, och filma, med hjälp av olika digitala verktyg.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

För eleverna: Just i det här projektet kan de redan se nyttan av att kunna ett språk till. Att de håller på att lära sig ett språk som de kan använda för att kommunicera med andra ungdomar i Europa.

För dig som lärare: Att det höjer motivationen och lusten att lära, och väcker nyfikenhet hos eleverna.

För skolan: Att det är bra att knyta nya kontakter med andra skolor i Europa.

Vad kommer ditt nästa eTwinningprojekt att handla om?

Jag har ett projekt till i eTwinning, egentligen är det ett Erasmus+- projekt där vi använder eTwinning som plattform. Det projektet heter Steps. Vi kommer att använda eTwinning under hela projekttiden som är två år.

Vilka tips till lärare vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?

Det är mycket givande att ha internationellt samarbete via eTwinning eller Erasmus+.

Jag har tidigare deltagit i internationella projekt, och nu är vi på det andra Erasmus+-projekt.

Skolan har även haft 11 utbyten med skolor i Spanien. Har man en gång börjat med olika slags projekt så vill man fortsätta, det ger så mycket.

Professionell utveckling genom onlinekurser på eTwinning Live

Logga för lärevents. tecknad datorskämr med ett @-tecken som bär magistersmössa.

På eTwinning Live arrangeras regelbundet onlinekurser, så kallade lärevent, på olika pedagogiska teman och för olika målgrupper. Bland vårens utbud vill vi särskilt lyfta två intressanta lärevents, som riktar sig till lärare på yrkesförberedande program. Läreventen tar upp bland annat yrkesengelska, idéer till eTwinningprojekt, och användbara digitala verktyg.

Under läreventen varvas presentationer och webinarier med eget arbete och reflektion i grupp. Läreventen är ca 10 dagar långa. Varje event har ca 100 deltagare kommer från hela Europa. Anmälningen öppnar ca en vecka innan eventets början och sker på eTwinning Live. Alla som är registrerade i eTwinning kan anmäla sig till eventen.

Du hittar beskrivning av eventen med målgruppen lärare på yrkesförberedande program nedan – och många fler event – på eTwinning Live under fliken Professionell utveckling.

eTwinning, CLIL, VET and Erasmus projects

En av de viktigaste frågor skolorna lyfter är att bredda yrkesstudenters karriärhorisont. Deras språkliga och kulturella förberedelse är verkligen nödvändig för att vara i kontakt med andra europeiska yrkesverksamma. Lärare bör främja användningen av andra språk, särskilt när eleverna har möjlighet att utveckla och dela kunskap och erfarenhet i olika länder genom Erasmus-programmet. Engelska, som lingua franca, erbjuder trygghet när de genomför en del av sina studier eller praktikutbildning i ett annat land. Syftet med detta lärevent är att skapa CLIL-material kopplade till specifik yrkesengelska med aktiviteter som kan användas i vilket eTwinningprojekt som helt.

När: 23 mars till 1 april
Anmälningsperiod: 16 mars till 24 mars
Målgrupp: lärare på yrkesförberedande program och eTwinningambassadörer

How to launch an eTwinning VET project from zero?

Syftet med detta lärevent är att hjälpa yrkeslärare att starta ett eTwinningprojekt. Deltagarna kommer att kunna dela sina idéer, de har chansen att träffa andra kollegor, lära av varandra och diskutera följande nyckelpunkter: 1. Yrkesutbildning i ditt land (läro- och kursplan, ämnen, antal timmar) 2. Nyckelkompetenser, soft skills/mjuka färdigheter, och aktiva metoder relaterade till läroplaner och eTwinningprojekt. 3. Idéer till eTwinningprojekt och gymnasieskolans yrkesprogram. 4. Användbara verktyg. 5. eTwinning i Erasmus +. 6. Kvalitet i eTwinningprojekt.

När: 27 april till 10 maj
Anmälningsperiod: 20 april till 28 april
Målgrupp: lärare på yrkesförberedande program och eTwinningambassadörer