Hässelbygårdsskolan har arbetat på ett ämnesövergripande arbetssätt då både akademiska och praktisk-estetiska ämnen deltagit i projektet.

Hässelbygårdsskolan som ligger i Stockholm har arbetat med ett eTwinningprojekt som går ut på att använda IKT som ett verktyg för kommunikation, dokumentation och upplevelse. Projektet handlar om Shakespeare och svenska elever har samarbetat med elever ifrån Storbritannien.
eTwinning projektet är ett exempel på kollaborativt och inspirerande lärande både inom  elevgruppen men även mellan skolorna. De har arbetat på ett  ämnesövergripande arbetssätt då både akademiska och praktisk-estetiska ämnen deltagit i projektet.
Ur juryns motivering: “Genom projektet integrerades engelskundervisningen med litteratur, historia, musik, dans, teater och it. Projektet har byggts upp och drivits av en mycket engagerad lärare som har inspirerat andra lärare till att jobba på liknande sätt i sina ämnen. T.ex. planerar man att använda upplägget i SO, med engelska som språk. Erfarenheter från projektet har också spridits utanför skolan i olika sammanhang. Under Shakespearefestivalen i juli 2012 visades t.ex. en digital inspelning från Hässelbygårdsskolans musikal.”
Läs mer på www.skolverket.se/skolutveckling eller gå in på www.etwinning.net och sök efter projektet.
kontaktperson till projektet:
Birgitta Flodén
Hässelbygårdsskolan
birgitta.floden@stockholm.se
Share