Utbildningsmöjligheter

Vill tipsa om de fantastiska möjligheterna till utbildning via eTwinning. Min digitala kompetens har ökat betydligt tack var eTwinning. Det finns flera möjligheter till professionell utveckling online för alla som är medlemmar i eTwinning. Man kan också skapa kontakter genom att delta i dessa olika event på eTwinning. Det finns till exempel Lärevent, Online Seminarier och Online Kurser. Läs mera på eTwinning.net 

Cecilia Manfredsson, eTwinningambassadör, Öckerö

Share

eTwinningkonferens om framtidens förmågor och arbete över gränser.

Frans Hansson, lärare på högstadiet på  Öckerö har varit på eTwinning konferens i Danmark, en lärarkonferens om framtidens förmågor och arbete över gränser. Så här skriver Frans om sina erfarenheter:

“Onsdagen den 1 mars fick jag möjligheten att delta i en e-Twinning konferens i Köpenhamn. Vi var ca 25 lärare från de nordiska länderna. Det var en mängd intressanta och givande föreläsningar vi fick ta del av. Något jag fastnade för var IC thinking. En föreläsning av Dr. Eolene Boyd-MacMillan, University of Cambridge, UK. Vi fick kunskaper hur man behöver jobba med människor för att få större acceptans på nätet och i verkligheten. Skapa förståelse för andra och komma bort från isolering. Detta utmynnade i ett spännande e-Twinning projekt där jag och en norsk lärare ska få våra elever att sammarbeta genom e-Twinning. Vi ska titta på “Fake News” hur kan vi veta vad som är sant och hur ska vi förhålla oss till detta! Spännande!”

Frans J

Share

Guldtrappan på Öckerö

Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Tio skolhuvudmän är nominerade till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2017 för hela eller delar av sin skolverksamhet. De tio skolhuvudmännen är i bokstavsordning:

Helsingborgs stad
Härryda kommun
Kunskapsskolan AB
Lapplands gymnasieförbund
Malmö stad
Stockholms stad
Täby kommun
Vellinge kommun
Västerås stad
Öckerö kommun

Öckerö kommunen har nu även haft besök av en delegationen från Guldtrappan för att titta närmare på vårt arbete. Skapade kreativitet och Makerspace är viktiga ledord.  Läs mer om besöket i artikeln i Datorn i Utbildningen via länken  Guldtrappan på Öckerö.

En viktig del i digitaliseringsarbetet är kompetensutveckling och en del av detta i vår kommun är SIKTA, (Skol-IKT för alla pedagoger) en utbildning som jag håller i kontinuerligt för pedagogerna. Där ingår eTwinning som ett verktyg för att utveckla det pedagogiska användandet av tekniken och göra saker man inte hade kunnat utan tekniken. Genom eTwinning kan man öka elevernas motivation genom att man gör saker ‘på riktigt’ med en verklig mottagare.

Cecilia Manfredsson

IKT-pedagog

eTwinningambassadör

Öckerö kommun

Share

Häng på Code Week 2016!

Europe Code Week är ett gräsrotsinitiativ för att öka kompetensen kring kodning och digital kompetens på ett roligt och engagerande sätt. European Code Week 2016 är 15-23 oktober. Klicka på länken för att komma till webbsidan där du kan registrera din klass, delta och få ta del av många resurser.

http://codeweek.eu/

Det finns även några resurser på svenska via denna länken http://codeweek.eu/resources/sweden/ .

codeweek

Share

eTwinning-generartionen firar tio år med eTwinning

etwinningbookcover-190 nyNu finns  eTwinningbook2015 där tio års erfarenheter, insikter och berättelser om hur eTwinning påverkar inte bara elevernas liv utan hela skolor och organisationer. I boken återges berättelser och insikter från elever i eTwinning-generationen.

Boken innehåller ett urval av alla berättelser som elever och lärare har lämnat in. Det är berättelser från 44 elever i 11 länder som har arbetat i projekt med 34 länder. Boken är indelad i fem kapitel på följande:

  1. Sätta värde på mångfalden i europeisk kultur
  2. Uppskatta en annorlunda lärupplevelse
  3. Utvecklas som människa
  4. Tillägna sig nya färdigheter
  5. Påverka den framtida inriktningen

“Trots mångfalden och bredden i eTwinning håller projektet fast vid samma mål och strävanden: förbättra utbildningen, känna sig delaktig i nätverket och som en del av samma förenade Europa. eTwinning syftar till att vidga vyerna och inspirera till ett annat slags utveckling. I detta avseende spelar eTwinning en central roll för att uppfylla riktlinjerna i den aktuella Parisdeklarationen om att stödja lärarna, motverka geografisk ojämlikhet, utveckla dialogen, stärka förmågan till kritiskt tänkande särskilt på internet, garantera inkluderande utbildning och ”främja den viktiga insats som utbildning gör för personlig utveckling, social integration och delaktighet.”

Mot bakgrund av detta jubileumsår för eTwinning och med hänsyn till prioriteringar inom utbildning för ett enat Europa är det tydligt att medverkan i gränsöverskridande projekt som eTwinning är effektiv och ökar. Virtuell rörlighet gör det möjligt att förverkliga europeiska värderingar och aktivt medborgarskap inte bara i utan även utanför klassrummet.” information hämtat från eTwinning.net

Share