Inkludering via drama i form av ett eTwinningprojekt, ett lyckat koncept?

I slutet av oktober hade jag äran att delta i eTwinningens årliga konferens som i år ägde rum på Malta. Detta skedde tack vare det nationella eTwinningpriset som jag vann 2017 för ett projekt som mina elever genomförde tillsammans med en fransk gymnasieklass. Vårt projekt hette: “A house without a book is a body without a soul”.

Jag vill jag tacka eTwinning Sverige, för att jag får chansen att ständigt utvecklas som person både på det språkliga planet, genom användningen av engelskan, samt på det interkulturella planet, genom mötet med andra passionerade eTwinningpedagoger i Europa.

Vi var över 600 deltagare från Europas alla hörn som fick uppleva några inspirerande och lärorika dagar tillsammans. Det bjöds på fantastiska workshops, paneldebatter och tal. Konferensdagarna ledde till mycket nätverkande vilket kan leda till nya intressanta projekt i framtiden.

Årets eTwinningtema handlar om inkludering i stort och smått. Jag fick chansen att delta i en workshop som hette: Learning to accept those who are different: Star-Child by Oscar Wilde. Denna workshop leddes av Dr Nandia Tomasidou, från Cypern. Vi var cirka 60 pedagoger som satt i en cirkel i en stor sal och min första tanke var; hur kommer detta att organiseras och hur kan man inkludera så många personer samtidigt med hjälp av drama?

Föreläsaren tog fram en trästav, lärde oss en tystsignal, började citera ur novellen Star-Child och delade ut diverse roller genom att peka på deltagarna i publiken. De som fick olika roller fick ställa sig i mitten och agera utifrån sina givna roller. Om man inte ville agera kunde man säga: pass. Jag som inte är van vid drama och känner mig osäker inför okända uppgifter, tänkte att jag inte skulle våga ställa mig i mitten och visa mina dåliga skådespelartalanger. Det visade sig dock att jag blev så tagen av pjäsen att jag inte kunde säga pass, utan ville gärna få en chans att vara med och agera. Tänk att man kan få alla att känna sig inkluderade med så enkla medel, genom att bara använda fantasin!

Star-Child handlar i korthet om ett barn som hittas i skogen och blir omhändertaget av en fattig skogshuggarfamilj. Barnet är så vackert att det tror att dess mamma måste vara en stjärna. Han växer upp och blir arrogant, grym och fåfäng. En dag möter han en tiggerska som han hånar och behandlar illa. I själva verket är tiggerskan hans riktiga mamma. Tiggerskan förbannar honom och han blir ful som en padda, hans hud liknar en orms. Han ger sig av och letar efter tiggerskan och inte förrän han utför goda handlingar blir han förvandlad och vacker igen.

Går det att inkludera elever med hjälp av drama? Svaret är enkelt: Ja! Man kan få alla i en klass inkluderade, även elever som inte kan språket eller är bra på att agera, med hjälp av en saga eller en pjäs. Man kan få känna sig viktig genom att få spela en liten roll. Min intention är att använda mig av Star-Child i min egen engelskundervisning och jag hoppas att alla elever ska få uppleva samma magi och inkludering som jag själv kände.

Genom att använda sig av en saga skulle man kunna göra ett eTwinningprojekt tillsammans med några klasser i ett annat land. Eleverna kan indelas i internationella lag, utgå från sagan, skriva ett manus tillsammans, göra en rollista, spela upp pjäsen, göra en kortfilm av den och ladda upp den på Twinspace. Därefter kan alla deltagare utvärdera arbetet och dela ut online priser till varandra genom att använda digitala verktyg. Det gäller bara att låta fantasin flöda! Detta korta projekt behöver kanske bara ta en månad i anspråk. Jag är säker på att eleverna kommer att bli motiverade och kreativa och visa sina dolda talanger. Jag utmanar alla lärare därute att ta steget in i eTwinningens spännande och berikande värld!

Hälsningar

Georgia Wilhelmsson,

eTwinningambassadör

Share

Har du hört talas om School Education Gateway?

Har du hört talas om School Education Gateway men inte riktigt förstått vad det är? Mikael Engström Ramirez, handläggare på Universitets- och högskolerådet (UHR), förklarar:

School Education Gateway är ett redskap att ta med sig genom hela Erasmus+ resan. Portalen kan användas vid så väl planeringsstadiet som för spridning mot slutet av projektet, men självfallet även tiden mellan dessa tillfällen. Portalen är öppen för alla som har en internetuppkoppling och någon typ av webbläsare, vilket även gör att den välkomnar alla som vill ta del av det portalen har att erbjuda.

Tanken med portalen är att det ska vara en given plats att vända sig till för alla som arbetar inom skolområdet, såväl på nationell och internationell nivå. En första anhalt för information och stöd för den egna verksamheten, så väl som för den enskilda individen som vill känna sig inkluderad i ett större sammanhang.

Portalen erbjuder senaste nytt inom skolområdet på EU-nivå och även synpunkter på olika artiklar och inom olika områden som berör skolan. Det finns oerhört mycket material samlat som är tänkt för både nya idéer och stöd för den egna verksamheten. På senare tid har allt material kategoriserats och placerats på bästa sätt för att bli så lättillgänglig som möjligt.

Portalen förmedlar MOOC-kurser, vilka är helt gratis och som kan följas på den tid som passar läraren själv bäst. Flera av dessa kurser har även gått i repris. Exempel på dessa kurser kan ses på School Education Gateways egna YouTube kanal.

Möjligheten att tillföra egen information till portalen har ökat och flera svenska exempel har lyfts fram i olika artiklar. Som exempel kan jag ge artikeln om DO:s e-verktyg för skolor i antimobbingarbetet samt artikeln om PlugInnovation, som är en digital plattform i arbetet mot skolavhopp.

Min roll som School Education Gateway ansvarig går ut på att vidareförmedla portalens existens och innehåll på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt, både inom UHR och externt. Jag fungerar även som ett mellanled mellan projektägarena inom Erasmus+ och de som arbetar med portalen, samt som ett bollplank när det gäller nya idéer och upplägg för portalen. Det går bra att kontakta mig, främst via mail, om du vill veta mer.

Hälsningar

Mikael Engström Ramirez,

handläggare

Share

Digital adventskalender med hälsningar

Jag drev ett projekt för lågstadiet med en klass i Tyskland. När det närmade sig advent bestämde vi oss för att skapa en digital adventskalender. Vi hade tränat mycket på att presentera oss på engelska samt att berätta något om oss själva så detta valde vi att bygga vår adventskalender på.

Den tyska klassen spelade in 12 korta filmklipp och vi i Sverige gjorde motsvarande där ett par elever åt gången presenterade sitt namn och någon hobby. Jag tog emot alla filmklipp och lade sedan in dem som olistade på Youtube.

För att det skulle bli en kalender använde vi oss av sidan Thinglink. Jag hittade en julig bakgrundsbild med 24 “luckor” från Google och använde den som bild i Thinglink. Varje “lucka” länkades till en Youtubefilm. När kalendern var färdig mailade jag Thinglink-länken till den tyska klassen och vi kunde öppna luckorna med filmklippen i båda klasserna.

En enkel idé och ett lätthanterligt verktyg som gjorde att det blev väldigt elevnära och lustfyllt, det var ju så spännande att varje dag inte veta vem som skulle dyka upp i luckan!

Lycka till!

Teresia Jildenhed, lärare Karlstad

Share

Är du samhällskunskaps-, matematik eller No-lärare?

Vi kan idag erbjuda fyra platser till eTwinningseminariet 23-25 november i Hillerød, Danmark och två platser till eTwinningseminariet 16-19 november i Sopot, Polen. Du är välkommen att söka om en plats. Sista anmälningsdag är 15 oktober.


Du som undervisar i matematik eller naturorienterande ämnen:

eTwinning Polen bjuder in till ett eTwinningseminarium den 16-19 november med temat Math and Science.

Kanske du vill starta ett projekt om programmering, om hållbart samhälle eller utbyta matematikproblem/lösningar? Du bestämmer, tillsammans med din projektpartner, vad projektet skall handla om.

Deltagare är lärare som undervisar i matematik eller NO-ämnen från årskurs 1-9 på grundskolan samt gymnasielärare. Deltagande länder under detta seminarium är lärare från Polen, Tjeckien, Slovenien, Danmark, Frankrike, Estland, Albanien, Tunisien och Serbien. Som arrangör står Polens eTwinning-stödcenter.

Avsikten är att du, under seminariet, startar projekt med någon av de internationella kollegorna. Därför kommer mycket av tiden att ägnas åt projektplanering.

Du som undervisar i samhällskunskap eller  är medielärare:

Den 23-25 november anordnas eTwinningseminarium i Danmark med temat News Literacy – in a time of fake news.

Lies, propaganda and false news have never had such great conditions for spreading as they have today. How do we understand and use media, how does it influence on us and our environment? Is news journalism the solution? Or rather a part of the problem? The purpose of the conference is to provide teachers with:

● academic input on how to deal with Fake News in schools

● to establish collaborative eTwinning-Projects

 

Deltagande länder under denna konferens är lärare från våra nordiska länder samt Belgien, Nederländerna och Luxemburg som undervisar på gymnasiet i samhällskunskap eller media/kommunikation. Som arrangörer står de nordiska ländernas och BeNeLuxländernas eTwinning-stödcenter.

Målet med seminariet är att du får möjlighet att träffa andra eTwinnare, dela erfarenheter och ta del av projektexempel samt starta enklare eTwinningprojekt. En stor del av tiden kommer därför att ägnas åt projektplanering.

Vad kostar det?

eTwinning bekostar din resa tur och retur till konferensorten, samt logi. Lokala transporter, eventuella vikariekostnader samt traktamente bekostas av din arbetsgivare.

Vi förväntar oss att du som deltagare under seminariet, startar ett småskaligt eTwinningprojekt med en internationell kollega samt engagerar dina kollegor gällande eTwinning.

Är du intresserad? Prata då med din skolledare och skicka in din intresseanmälan (med kort projektidé) via nedanstående länkar:

  • eTwinning konferens Math and Science (lärare som undervisar årkurs 1-9 eller gymnasiet) 16-19 november.
  • eTwinning konferens Fake news (samhällskunskaps- och medialärare på gymnasiet) 23-25 november

Sista anmälningsdag är söndagen 15 oktober.

Share

I vilken utsträckning främjar eTwinning interkulturell kompetens?

Masteruppsats av Georgia Wilhelmsson

Jag studerar på det Nordiska Mastersprogrammet för lärare i engelska som ges av Högskolan i Halden, Göteborgs Universitet och Växjös Universitet på distans. Vårterminen 2017 skrev jag klart min masteruppsats och valde att ta reda på i vilken utsträckning eTwinning främjar interkulturell kompetens.

Skolåret 2016/2017 deltog jag i ett eTwinningprojekt tillsammans med mina elever i engelska 6 (andra året på gymnasiet) som hette: “The Universe is made of Tiny Stories”. Detta projekt handlade till stor del om digitalt berättande där eleverna skapade kortfilmer som handlade om kända personer som hade inspirerat dem på ett eller annat sätt. I projektet deltog skolor från 13 länder och eleverna fick ofta chansen att interagera med varandra via Skype. De fick chansen att samtala på engelska om traditioner, livsstilar, värderingar, attityder samt kulturella likheter och skillnader. En av uppgifterna var att skapa två avatarer (påhittade figurer) som besökte varje skola under en veckas tid och eleverna fick möjligheten att skriva en dagbok om den fiktiva vistelsen. På så sätt fick de mer inblick i varandras vardagsliv och kunde se hur jämnåriga hade det i olika länder både under skoltid och på fritiden.

När jag skrev min masteruppsats utgick jag från detta eTwinningprojekt och skapade två enkäter, en för lärare och en för elever för att undersöka i vilken utsträckning eTwinning främjar interkulturell kompetens. Jag hade teoretikern Michael Byram som utgångspunkt för min undersökning. Han utvecklade en modell för interkulturell kommunikativ kompetens (1997) där han identifierade fem viktiga kunskaper som behöver utvecklas för att man ska bli en bra interkulturell talare:

  1. Kunskap
  2. Attityder
  3. Förmåga att tolka en kulturell händelse och förstå det i ett kulturellt sammanhang
  4. Förmåga att självständigt inhämta kunskap om andra kulturer
  5. Kritisk kulturell medvetenhet om samhället och dess värden

I min undersökning deltog 18 lärare och 99 elever som besvarade enkäterna i form av öppna svar. Resultaten visade att både lärare och elever såg flera fördelar med att arbeta i detta eTwinningprojekt. Bland annat nämndes samarbete, kommunikation, autencitet, kreativitet, interaktion, variation och kunskap om andra länder som viktiga faktorer som hade god inverkan på inlärningen av det engelska språket.

Elever och lärare uppskattade arbetet med de digitala verktygen och möjligheten att få förståelse för andra kulturer och levnadssätt genom projektaktiviteterna. Lärarna har delat med sig av varandras kunskaper och pedagogiska metoder och på så sätt lärt sig mycket av varandra. Eleverna har fått nya kulturella insikter och nya vänner. Det betonades att man lärde sig visa empati, respekt och ömsesidig förståelse för varandras kulturella arv genom att berätta om sin egen kultur under Skypesessionerna. Man föds inte med interkulturell kompetens utan det är en process som pågår hela livet och ju mer man utsätts för andra kulturer desto mer utvecklas man som person. Både lärare och elever ansåg att detta eTwinningprojekt definitivt främjade det interkulturella lärandet i stor utsträckning.

Sammanfattningsvis vill jag betona hur viktigt det är att integrera eTwinning i sin undervisning eftersom det ger enorma möjligheter till både internationalisering, digitalisering och utvecklandet av interkulturell kompetens. I Skolverkets rekommendationer och styrdokument står det klart och tydligt att dessa områden bör främjas. Vi som arbetar i skolans värld har en stor roll att fylla. Det är viktigt att träna våra elever att bli ansvariga världsmedborgare i vårt digitala multikulturella samhälle. Interkulturell förståelse främjar tolerans och respekt och är ett måste!

/Georgia Wilhelmsson,

eTwinningambassadör och Ämneslärare på Uddevalla gymnasieskola

Share