eTwinning för de allra minsta – hur då?

Foto på Karin Ceder

Karin Ceder, förskollärare och eTwinningambassadör delar med sig av tips och goda råd till andra förskollärare

Kan vi som jobbar i förskolan registrera oss på eTwinning, det är väl bara för skolan? Självklart är eTwinning också till för oss, och att jobba med eTwinning i förskolan fungerar alldeles utmärkt.

Tre vanliga farhågor …

• “Vi har inte tid med ännu en sak.”
• “Vaddå, jag kan inte skriva på engelska.”
• “Nämen sånt kan vi inte hålla på med nu, med det här med GDPR och allt.”

Det är några av de argument som jag tänker kan förekomma bland personal i förskolan, så jag vill lugna alla som känner denna oro.

eTwinning är inget merjobb

Att registrera sig på eTwinning och att gå med i, eller själv starta ett projekt, det är inget merjobb för oss. Det kan självklart ingå i det vi faktiskt redan gör. Jobbar vi med tema skogen, då kan vi ha ett eTwinningprojekt kring det. Jobbar vi med tema ”Jag”, då kan vi ha ett projekt kring det. Projektet kan vara något som varar en dag, en vecka, en månad, en termin – eller kanske hela läsåret. Du bestämmer. Vi jobbar precis som vanligt utifrån målen i läroplanen, förutom att vi nu gör det tillsammans med minst en annan förskola, nationellt eller internationellt, i ett eTwinningprojekt.

Det går att samarbeta inom Sverige och med grannländerna – på svenska

Känner vi oss osäkra på att behöva använda det engelska språket så finns det andra alternativ. Vi kan jobba med en annan förskola i Sverige, det kan till och med vara en annan förskola i vår egen kommun. Eller varför inte våga lite mer och hitta en förskola från något av våra grannländer, jobba med Norge, Danmark eller en svenskspråkig förskola i Finland?

eTwinning och dataskyddsförordningen?

GDPR anser jag inte är något problem när det gäller att jobba med ett eTwinningprojekt. I projekten visar vi bilder av barnens alster för varandra. Det är det vi gör tillsammans med våra barn, hur deras tankar, funderingar, frågor och idéer för vårt projekt framåt, som är det viktiga – inte att vi delar foton på barnen.

eTwinning – läroplansenligt lärande

Och varför ska vi då göra detta? Vi får på ett naturligt sätt in många av målen i läroplanen. Genom att använda oss av eTwinning kommer digitalisering in på ett självklart sätt. Vi lär oss samarbeta, vi lär oss om vår omvärld och vi får förståelse för hur det kan vara i andra kulturer.

För barnen innebär det också att de får en verklig mottagare för det de gör. Det ska visas för andra barn, på vår egna förskola – kanske till och med i för barn i ett annat land. Dessutom får vi se hur de andra barnen gör och tänker, kanske tänker de på ett annorlunda sätt än vad vi gör. Det ger många bra diskussioner och reflektioner i den egna barngruppen.

Roligt och utvecklande för förskolans verksamhet

För både barnen och oss som lärare är det givande och lärorikt att få se hur andra förskolor arbetar. Vi får ett utbyte med andra, utanför vår egen förskola – och kanske till och med utanför Sveriges gränser. Barn och vuxna lär av och med varandra, på vår egen förskola och tillsammans med våra projektpartners.

Att använda eTwinning i arbetet ger oss en fantastisk möjlighet att utveckla vårt egna arbete. Det ett också ett väldigt roligt sätt att jobba tillsammans med andra förskolor, både för våra barn och för oss som lärare.

Så till dig som jobbar i förskolan vill jag bara säga: Registrera dig på eTwinning, gå med i ett projekt och upptäck hur roligt och givande det är, både för dig och barnen på din förskola!

Texten är skriven av Karin Ceder, förskollärare och eTwinningambassadör, Böle förskola, Piteå, karin.ceder(at)pitea.se

Share

Det är i det lilla som det stora kan hända – videokonferens som eTwinningaktivitet

AdobeConnect-möte på storskärm där man ser två flickor i närbild.

Att uppleva att man är en del av något större är en glädje. En grupp, en gemenskap, utan gränser. Där elever och lärare från olika delar av världen får en kontakt som lär på djupet. En känsla av sammanhang med världen utanför genom digitala möten.

Jag har många gånger varit med om att elever och vi pedagoger får en fantastisk boost och lärokick av att delta i internationella partnerskap. Men, många gånger är kollegor och skolledare rädda att just fleråriga internationella partnerskap är svåra att genomföra på sina arbetsplatser. Det kräver också mycket av personal och organisation. Det må så vara, men då brukar jag uppmuntra dem att iallafall försöka prova någon mindre aktivitet, som lättare kan genomföras.

eTwinning är ett gratis samarbetsverktyg för lärare i Europa. Den absolut lättaste och mest belönande aktiviteten är enligt mig videokonferens. eTwinning har stöd för videokonferens genom att Adobe Connect är inbäddat på plattformen och finns som del av projektytan Twinspace. Konferens är kanske fel ord då det egentligen handlar mer om ett möte med olika arbetsmoment beroende på valt tema.


UPPDRAG

I läroplanen kan vi läsa om uppdraget att undervisa om globala sammanhang, interkulturell förståelse och mångfald. I videokonferensens format kan du med lätthet väva in allt detta i och med det digitala mötet.

De flesta klassrum i Europa är uppkopplade mot internet och finns det en vilja så finns det en möjlighet.

FÖRBEREDELSE

Kontrollera så att all digital teknik fungerar innan lektionen startar. Provring både en och två gånger. Justera intern eller extern kamera så att eleverna syns ordentligt på skärmen beroende på vad ni ska göra. Diskutera två och två eller sjunga som helklass till exempel. Spegla gärna bilden på stor skärm i klassrummet så alla kan känna att de deltar och ser och syns. Justera så att ni har starkt ljud så att alla hör. Gå igenom innan med eleverna hur ett videomöte kan gå till och vad som är viktigt att tänka på. Gör en plan tillsammans med partnern vad ni ska göra. En talar-lista med förutbestämda frågor som man kan träna på på engelskalektionerna eller bestäm de sånger ni ska sjunga tex.

GENOMFÖRANDE

AdobeConnect-möte på storskärm där man ser en lärare framför sin klass

Nu ringer ni upp kompisarna i den andra klassen, nationellt eller internationellt. Försök att vara effektiva. Det är aldrig roligt att vänta. Planera hellre för fler och kortare videomöten än ett superlångt pass. Det är svårt att hålla uppe koncentrationen när man inte är aktiv hela tiden. Pusha och entusiasmera eleverna till att delta på ett aktivt sätt. Det är OK att inte engelskan är perfekt, det är kommunikationen som är det viktiga just nu.

EFTERARBETE

Be eleverna tänka efter och skriva upp tre saker de kände att de fick uppleva/göra/känna under mötet på postitlappar. Be dem också skriva upp tre saker som de lade märke till om sina kompisar på andra sidan skärmen. Språk, kläder, sätt att uttrycka sig, hur klassrummet såg ut osv.

Ha dessa lappar uppe på väggen som en del av utvärderingen som eleverna själva kan läsa.

VINSTER

Känslan av att tillhöra en gemenskap blir väldigt tydlig genom videomötena när eleverna ser och hör varandra. Det är roligt att se elever följa med i vad som händer på skärmen och interagera med mottagaren.

Att se elever diskutera, både utifrån valt tema, men också vid de tillfällena då de kommunicerar fritt. Det kan ta ett tag att komma över nervositeten, men när väl den lagt sig är det fantastiskt att lyssna till diskussionen och se aktiviteten. Gemenskapen utan gränser.

Texten är skriven av Johan Eggers, eTwinningambassadör, fritidspedagog i Rödebyskolan och internationell koordinator i Karlskrona.

Share

eTwinnings första tolv kvalitetsbelönade projekt från år 2019 presenteras

Streckgubbe som gör arabesk

Här presenterar vi kort de tolv fina projekt som i somras fick eTwinnings nationella kvalitetsmärke, Quality Label. Har också du haft ett lyckat eTwinning-projekt, så sök märket. Det är enkelt. Du hittar knappen i projektpanelen på eTwinning Live.

Au cœur de l’art, Jeanette Clayton, Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Stockholm
En gymnasieklass som läste franska-3, i Viktor Rydberg Gymnasium i Stockholm, samarbetade med en klass i flamländsktalande Belgien, som läser franska som tredjespråk. Projektets innehåll fokuserade på visuell konst från respektive land, men även ett berättelseinslag ingick. Eleverna använde franska som kommunikationsspråk mellan länderna, främst muntligt, men även som chatt och genom förberedda beskrivande texter. Samtidigt upptäckte de flera kulturella företeelser i sitt eget land som blev intressanta att presentera och jämföra med partnerlandet.

Explosion of feelings, Ann-Sofi Forssell, Hedda Wisingskolan, Härnösand
Projektet ”Explosion of feelings” handlade om känslor. Lärare i Kroatien, Portugal, Slovakien, Spanien och Sverige, med elever på mellan-och högstadiet, arbetade tillsammans med med syftet att göra elever medvetna om och kunna identifiera sina egna och andras känslor – att förstå hur man sprider positiv energi, men också hur man hanterar och bemöter negativa känslor. Målet var att stärka sociala färdigheter, som kan användas i det dagliga livet, och då speciellt empati. Inledningsvis introducerade eleverna sitt land, stad, skola och kultur. Eleverna skapade e-böcker, där varje bok presenterade en ”story” där känslor var i fokus med förslag på hur man kan lösa problem.

15 X 100: Comunicándonos en español, Adriana Sturesson, Liljeborgsskolan, Trelleborg
I projektet “Att kommunicera på spanska” deltog elever på högstadiet, årskurs åtta, som ville dela med sig av sina erfarenheter av att läsa ett gemensamt språk, spanska, med elever från Italien, Tyskland och Frankrike. Aktiviteterna inkluderade presentationer, videoinspelningar, videokonferenser, texter, julkort, beskrivningar och spel. Eleverna arbetade både individuellt och i grupper inom klassen, men även med grupper bestående av elever från olika länder.

Girls in sport, Mia Smith, Vallhamra skola, Partille
Tillsammans med en projektpartner i Frankrike genomförde eleverna i Mias klass i Vallhamra skola ett projekt om kvinnliga idrottare. Eleverna delades in i grupper, fyra svenska elever och två franska elever per grupp. Varje grupp fick en sport att arbeta med. Eleverna skrev en kort text om ”sin” sport, med en ordlista på tre språk, engelska, franska och svenska. Därefter valde eleverna tre kvinnliga idrottare som utövar eller har utövat sporten; en från Sverige, en från Frankrike och en från ett engelsktalande land. De tre kvinnliga idrottarna presenterades med text och bild.


KEY OF LIFE, BIOLOGY, Urmimala Banerjee, Internationella Engelska skolan, Kista
Syftet med projektet var dels att göra biologilektionerna intressantare genom att använda digitala arbetssätt, dels att träna övergripande kompetenser; såsom digital kompetens, samarbetsförmåga och problemlösning. Eleverna från Turkiet, Polen och skolan i Kista, skapade modeller och genomförde laborationer; diskuterade och samarbetade både inom sin klass och över landsgränserna genom chatt och videokonferens och genom ett flertal andra digitala verktyg.

CroBArT Erasmus+KA219, Maria Jakobsen, Rävlandaskolan, Rävlanda
”Cruzando fronteras con el arte y la tecnología”, ett projekt på spanska som syftade till att utveckla den digitala kompetensen hos lärare och elever. Både lärare och elever har arbetat med temana värderingar och miljö genom konst, musik och teater. Eleverna – från Nederländerna, Portugal, Spanien, Rumänien och Rävlanda skola – samarbetade bland annat genom att skiva en bok tillsammans, skapa graffiti om tolerans och skapa affischer. De dokumenterade också sitt arbete och sin arbetsprocess genom bilder och videoklipp.

Eco Tweet: Little Ecologist, Karin Ceder, Böle förskola, Piteå
I detta stora projekt med 40 medlemmar, som också är en del av ett tvåårigt Erasmus+-projekt, uppmärksammades förskolebarnen på de miljöproblem som finns, men projektet ville även dem hopp för framtiden. I projektet jobbade skolorna med ett tema per månad, bland annat skolmiljön, återvinning, miljö och konst. Barnen undersökte varje tema och presenterade resultaten digitalt för varandra. Syftet med projektet var att öka barnens medvetenhet, lägga en grund för ett bra och sunt tänk kring miljö och värna om det som finns omkring oss, såväl människor, djur, natur och saker.

Teenager in Europe, cultural similarities and differences, Rigmor Lyckå, Sannarpsgymnasiet, Halmstad
Projektets syfte var att skapa större förståelse för både de likheter och olikheter som kan förekomma mellan och inom kulturer och länder, överbrygga klyftor och skapa en djupare och bredare europeisk gemenskap. Eleverna arbetade ämnena engelska, psykologi och sociologi med fokus på socialisering och olika sociologiska och psykologiska frågor, i både nationella och internationella grupper. Eleverna undersökte och jämförde attityder och värderingar som presenterades bland annat genom filmer. En viktig del av projektaktiviteterna var även de många diskussioner eleverna förde både i onlineforum och under videokonferenser.

Here we go! The creation of a mechanically controlled car, Gabriela Petre Broman, Hagalidskolan, Staffanstorp
Syftet med projektet var bland annat att skapa större förståelse för fysikämnet, att stimulera eleverna till att kommunicera på engelska och att främja deras samarbetsförmåga och digitala kompetens. Eleverna från Staffanstorp och Belgien utformade och kom tillsammans överens om skisser på mekaniskt kontrollerade bilar, som de senare byggde utifrån olika hastigheter och avstånd. Genom att designa och bygga en bil fick eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån lämplighet och funktion, identifiera problem och behov som kan lösas med hjälp av teknik och utarbeta förslag till lösningar. Det viktigaste, själva processen, försiggick i de online diskussionsforum där eleverna diskuterade ihop sig till planer och lösningar.

Erasmus+ “SEE & ACT” 2016 – 19, Helene Ericsson, Carlshöjdsskolan, Umeå
“SEE & ACT – Aktiva medborgare tillsammans” syftade till att uppmuntra gymnasieelever, att få syn på och uppleva demokrati i det sociala och i politiken på olika nivåer. Med projektet ville skolorna också främja demokratiskt medborgarskap samt frihet, tolerans och icke-diskriminering. Eleverna från Umeå, Italien, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna undersökte och jämförde konceptet demokrati, på olika nivåer och genom ett flertal olika arbetssätt, med resultat som presenterades och delgavs alla. Bland temana fanns t.ex. Demokrati i våra egna liv, Demokrati på statlig nivå, Demokrati i europeiska institutioner, Brexits påverkan och Jämställdhet mellan könen.

Unite our cities and enjoy cultural diversity, Lidija miletic, Vimmerby gymnasium, Vimmerby
Huvudsyftet med projektet var att gymnasieeleverna från Vimmerby och en skola i Spanien, på olika sätt skulle delge sina kunskaper om sina respektive städers kulturella och konstnärliga arv. Eleverna använde sig bland annat av video, Twinspace texteditor, bilder och enkätverktyg för att presentera arvet. De hade möjlighet att ställa varandra frågor i diskussionsforumet på Twinspace. Målspråket var spanska.

Pipi Duga Čarapa otkriva Hrvatsku , Martina Mihalic, Modersmålsenheten, Helsingborg
”Pippi Långstrump upptäcker Kroatien” var ett projekt med koppling till kursplanen i modersmål (kroatiska), för elever på låg- och mellanstadiet. Syftet med projektet var att väcka elevernas intresse för läsning, utveckla deras språkliga kompetens, öka deras motivation och ge dem möjlighet att träffa nya kompisar i den virtuella världen – för att öka deras förståelse för att vi alla tillhör samma europeiska samhälle oavsett var befinner vi oss. Projektet drev Martina i Helsingborg tillsammans med ett flertal partners i Kroatien; både med bibliotekarier och med lärare i kroatiska. En Pippi-docka och en dagbok skickades till Kroatien dockan fick resa mellan skolorna. Eleverna i var skola presenterade sin skola och sitt område, och de andra skolornas elever kunde på Twinspace följa Pippis resa i Kroatien.

Texten är publicerad av eTwinningteamet vid UHR

Share

Internationella eTwinningseminarier hösten 2019

Två treckfigurer håller skylt med texten Learn

Sugen på kostnadsfri inspiration i Europa? I kombination med att hitta en eTwinningprojektpartner? Sök då en plats på ett av höstens internationella eTwinningsseminarier!

Vad är ett eTwinningseminarium?


 Inom eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier som kompetensutveckling för personal i skola och förskola, i syfte att möjliggöra både nätverkande och projektbildning. Eventen arrangeras av ett eller flera eTwinningsupportcentrum och hålls på olika ställen i Europa. De varar som regel i 2-3 dagar, då lärare från flera länder strålar samman. Den här typen av fortbildning är otroligt populär och det är nöjda och belåtna deltagare som återvänder med både nya kolleger och ny inspiration i bagaget – och så nya projektplaner att ta itu med tillsammans med eleverna förstås. Nu kan du söka en plats till följande seminarier. Sista sökdag är 3 september!


Höstterminens seminarieutbud


Tema: Democratic Participation
Tid: 7–9 november (start dag 1 ca kl. 16, avslutning dag 3 vid lunchtid)
Plats: Erfurt, Tyskland
Målgrupp: Lärare på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.  Sverige önskar särskilt ansökningar från EU-skolambassadörer
Deltagande länder: Tyskland, Sverige, Grekland, Storbritannien (obekräftat)
Seminariespråk: engelska ( De projekt ni startar får naturligtvis vara på ett annat språk)

Tema: eTwinning för spansklärare
Tid: 7–9 november (obs! preliminärt)
Plats: Madrid, Spanien
Målgrupp: lärare som undervisar i spanska i högstadiet eller på gymnasiet
Deltagande länder: ett tiotal länder i Europa, inklusive Spanien
Seminariespråk: spanska

Tema: Democratic Particpation – demokratiskt deltagande
Tid: 10-12 november (ta gärna i beaktande eventuella nödvändiga extranätter)
Plats. Keflavík, Island
Målgrupp: lärare (helst i gymnasiegemensamma ämnen) på yrkesförberedande gymnasier/gymnasieprogram
Deltagande länder: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige
Seminariespråk; engelska och skandinaviska (De projekt ni startar får naturligtvis vara på ett annat språk)

Tema: Makerspaces – new learning environments for exploration, creativity, innovation and collaboration
Plats: Luxemburg City
Tid: 29.11-1.12 (start dag 1 ca kl 14, avslutning dag tre ca kl 13)
Målgrupp: Lärare på yrkesförberedande gymnasier/gymnasieprogram, gärna på teknik- eller industritekniska programmen eller i ämnen med IT-fokus
Deltagande länder: Luxemburg, Belgien, Danmark, Island, Norge, Finland, Sverige
Seminariespråk: engelska ( De projekt ni startar får naturligtvis vara på ett annat språk)

Tema: Digital Competences & IT Didactics
Tid: 11–13 december (start dag 1 ca kl 14, avslutning dag tre ca kl 13)
Plats: Wien, Österrike
Målgrupp: lärare i alla ämnen från förskola, grundskola och gymnasieskola
Deltagande länder: ett 20-tal länder från hela Europa
Seminariespråk: engelska (De projekt ni startar får naturligtvis vara på ett annat språk)

Hur ansöka?

Skicka oss en individuell ansökan via nedanstående länk senast 3 september. Söker du till flera seminarier, så vill vi att du fyller i formuläret flera gånger. Också din arbetsgivare måste vara informerad om seminariet och vad det innebär. Vi kan inte ta i beaktande identiska ansökningar (ansökan från flera personer med identisk text) eller ansökningar där läraren inte matchar seminariets målgrupp. Vi kan heller inte ge platsen till dig som deltagit (eller vars kollega deltagit) i ett liknande internationellt seminarium under fjolåret. Förtur ges till lärare som redan är registrerade i eTwinning. Observera också att vi som regel inte skickar två lärare från samma skola till ett seminarium.

Tecknad pilTill intresseanmälan (Webropol)

Villkor

eTwinning i Sverige (Universitets- och högskolerådet) står för tåg- eller flygbiljett till närmaste flygplats/tågstation i mållandet, och för seminarieprogrammet (inklusive övernattning och måltider som hör till programmet). Av deltagarna förväntar vi oss aktivt deltagande i hela programmet och att de hittar en eller flera samarbetspartner samt startar ett självvalt eTwinningprojekt under seminariet, som de sedan genomför med eleverna. Tanken är även att deltagarna kan sprida sina eTwinningkunskaper på den egna skolan/i kommunen. Vi vill också att deltagarna senare deltar i en kort e-postintervju om sina projekterfarenheter.

Alla sökande får återkoppling per e-post senast 9 september. Har du frågor så kontakta oss gärna på eTwinning@uhr.se

Kort om eTwinning

eTwinning är en EU-finansierad lärargemenskap med en digital plattform för förskola, grundskola och gymnasium där lärare med klass kan samarbeta med andra lärare och elever runt om i Europa. Pedagogerna väljer själva hur de lägger upp arbetet för att nå läroplanens mål. Samtidigt blir lärarna medlemmar i ett europeiskt pedagognätverk med fler än 600 000 registrerade användare. I Sverige ligger supportcentret för eTwinning på Universitets- och högskolerådet.

Inlägget är publicerat av eTwinningteamet vid Universitets- och högskolerådet

Share

Girls in Sport – ett första eTwinningprojekt

Ett fotografi på Mia Smith, med syrenbuskar i bakgrunden.

Georgia Wilhelmsson, eTwinningambassadör och lärare på Uddevalla Gymnasieskola, intervjuar Mia Smith, förstelärare i engelska och tyskaVallhamra skola i Partille. Mia är också ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund, där hon bloggar (Mia Smith blogg), samt är engagerad i Språklärarnas Riksförbund.

Mia har genomfört sitt första eTwinningprojekt som heter Girls in Sport, tillsammans med en lärare och projektpartner i Frankrike. Eleverna delades in i grupper: fyra svenska elever och två franska elever per grupp. Varje grupp fick en sport att arbeta med. De skulle sedan skriva ihop en kort text om sin sport med en ordlista på tre språk: engelska, franska och svenska. De skulle sedan välja ut tre kvinnliga idrottare som utövar eller har utövat sporten: en från Sverige, en från Frankrike och en från ett engelsktalande land. Dessa skulle presenteras med text och bild.

• När började du med eTwinning?

”Jag körde mitt första projekt nu under våren 2019”.

Hur hittade du din projektpartner?

”Jag letade lite på eTwinning.net (bland projektförslagen under fliken Partnerforum, red. anm.) och råkade se ett projekt som passade mig bra. Jag kontaktade läraren som lagt upp projektet och vi inledde ett samarbete”.

• Vad var syftet med ditt projekt?

”Det primära syftet var att få våra elever att kommunicera på engelska, båda är engelsklärare. Men det fanns också ett syfte kopplat till värdegrunden, med fokus på normkritik. Vi hade läst boken Billy Elliot, klassen vi samarbetade skulle se filmen som boken baseras på och projektet hade kvinnliga idrottare i fokus”.

Hur länge pågick projektet?

”Vi inledde projektet i mars och avslutade det i maj. Texterna blev till slut publicerade under juni månad”.

Hur har samarbetet fungerat?

”Mycket bra, jag och min projektpartner var båda nybörjare och hade precis samma ambitionsnivå”.

Skärmdump på projektplattformen Twinspaces framsida

Vilka digitala verktyg använde ni?

”Vi arbetade utifrån plattformen, Twinspace, men använde också Google Forms, Kahoot och Padlet. Det häftigaste var när vi körde vår avslutande Kahoot, baserat på frågor som eleverna skrivit, i båda länderna samtidigt. Jag speglade min skärm via konferensverktyget Adobe Connect, som vi använde för våra planeringsmöten, så att även de franska eleverna kunde se frågorna”.

Vad är fördelarna med att inkludera eTwinning i undervisningen?

”Som språklärare vet man att autenticiteten är a och o. Att prata om att det finns människor i andra länder är inte samma sak som att faktiskt ha riktig kontakt med andra människor. Nu fick eleverna både lära känna elever från ett annat land och reflektera över sin egen situation. Att presentera sin egen hemort är lärorikt i sig”!

• Vad har detta projekt betytt för dig och dina elever?

”För mina elever har det betytt att de fått ett nytt perspektiv på sina egna språkkunskaper. Flera har uttryckt i utvärderingen att de vågar använda det engelska språket mer efter projektet, och den stora reflektionen från gruppen som helhet är att de franska eleverna inte var lika bra på engelska som de själva var. För mig själv har det betytt energi och nytt tänkande in i min egen undervisning. Läraryrket är ett kreativt yrke och att få tänka nytt betyder mycket”!

Kommer du att fortsätta med eTwinningprojekt i framtiden?

”Absolut! Jag hoppas få igång ett projekt med mina tyskaelever under hösten”.

Har du några tips till andra lärare angående eTwinning?

”Våga testa, det är inte svårt! Det är lätt att tro att det ska vara komplicerat för att det är nytt, men det är det inte”.

Intervjun med Mia Smith är gjord av Georgia Wilhelmsson på Uddevalla Gymnasieskola, georgia.wilhelmsson@uddevalla.se

Mer om Mia Smiths första eTwinningprojekt kan du läsa i hennes ämnesspanarblogg (Lärarnas riksförbunds webbplats)

Share