Vinnarna av årets svenska eTwinningpris finns på Framtidens lärande 2013

Under Framtidens lärande 2013 får alla som är intresserade möjligheten att träffa årets vinnare av det svenska eTwinningpriset. Projektet Wonderful Legends är en av vinnarna av det svenska eTwinningpriset 2013. Karin Heikillä från Rutviksskolan i Luleå kommer berätta hur hon och hennes elever samarbetat med och lärt känna kollegor och elever i skolor på Irland och i Tyskland. De har kommunicerat via Skype och tillsammans provat på ett antal digitala verktyg när de samarbetat på temat lokala legender.

Årets eTwinningprisvinnare i Från Nyvångskolan i Dalby är lärarna Zofi Holgerson och Helene Henning som tillsammans med skolor i Litauen och Spanien arbetat med energi ur ett hållbarhetsperspektiv “adressing the energy crunch”. Samarbetet har varit digitalt men eleverna har också besökt varandra. Projektet har lett till flera aktiviteter i skolans närmiljö. projektet har en hemsida som beskriver arbetet.
www.toolsforschools-energy.weebly.com
Arrangör: Universitets- och högskolerådet

Framtidens lärande pågår under 16-17 maj på Waterfront i Stockholm.
www2.diu.se/framlar/konferensen/

Share

eTwinning on air

Niilo Ahlovaara, en av eTwinningambassadörerna, har startat eTwinning on air. Tillsammans med finska kollegan Tiina Sarisalmi har han startat ett projekt för ambassadörerna där de möts på eTwinning on air. De diskuterar nyheter, tips, intervjuer..

eTwinning on air är en live streaming från Google Hangout On Air som automatiskt spelas in på YouTube. Tanken är att ta med lite nyheter från olika länder, presentera folk och projekt …

Se här http://bit.ly/eTwOnAirPlaylist

Share

Ipad till hjälp i din undervisning

För dig som är registrerad på eTwinning och som har Ipad till hjälp i din undervisning och som vill lära dig mer om hur du kan använda den, öppnar den 17 november anmälan till det Learning event som eTwinning Sverige i samarbete med Mediapoolen i Borås har utarbetat. Kursen kommer att innehålla fyra moment; bilder, animation, video och ljud. Du kommer att få vägledning i hur man använder appar (som du kan ladda ner utan kostnad) för dessa ändamål. Det välkända eTwinning kit som ligger till grund för innehållet i kursen är Kulturbilder och tanken är att du under kursens gång ska få kontakt med någon europeisk kollega som du kan starta ett eTwinningprojekt med, kanske baserat på just detta kit.

Kursspråket är engelska och den är öppen för lärare från hela Europa. Men vi har reserverat ett antal platser för svenska lärare.

Kursen pågår mellan 28/11 och 12/12 och genomförs via Internet. Du kommer att kunna arbeta i din egen takt med de uppgifter du får efter att kursledningen visat hur apparna används. Vi kommer att skicka ett diplom efter genomförd kurs.

Du anmäler dig till eventet genom att logga in till ditt eTwinningskrivbord och sedan går du till fliken Learning event och letar upp Using Ipads in eTwinning.

Kursen är avgiftsfri.

 

Share

Hässelbygårdsskolan har arbetat på ett ämnesövergripande arbetssätt då både akademiska och praktisk-estetiska ämnen deltagit i projektet.

Hässelbygårdsskolan som ligger i Stockholm har arbetat med ett eTwinningprojekt som går ut på att använda IKT som ett verktyg för kommunikation, dokumentation och upplevelse. Projektet handlar om Shakespeare och svenska elever har samarbetat med elever ifrån Storbritannien.
eTwinning projektet är ett exempel på kollaborativt och inspirerande lärande både inom  elevgruppen men även mellan skolorna. De har arbetat på ett  ämnesövergripande arbetssätt då både akademiska och praktisk-estetiska ämnen deltagit i projektet.
Ur juryns motivering: “Genom projektet integrerades engelskundervisningen med litteratur, historia, musik, dans, teater och it. Projektet har byggts upp och drivits av en mycket engagerad lärare som har inspirerat andra lärare till att jobba på liknande sätt i sina ämnen. T.ex. planerar man att använda upplägget i SO, med engelska som språk. Erfarenheter från projektet har också spridits utanför skolan i olika sammanhang. Under Shakespearefestivalen i juli 2012 visades t.ex. en digital inspelning från Hässelbygårdsskolans musikal.”
Läs mer på www.skolverket.se/skolutveckling eller gå in på www.etwinning.net och sök efter projektet.
kontaktperson till projektet:
Birgitta Flodén
Hässelbygårdsskolan
birgitta.floden@stockholm.se
Share

Studiedag som handlade om eTwinning

eTwinning i Uppsala

Idag mötte jag gymnasielärare från flera olika gymnasium i ett snöblaskigt Uppsala. Alla hade kommit av samma anledning till denna workshop, det var just för att få veta mer om eTwinning. Några kände inte till eTwinning alls, några kände till det men hade inte aktivt använts sig av det och några hade arbetat med eTwinning under en kortare tid. Efter dagens workshop hade alla fått prova på eTwinning och fått inspiration och ny kunskap! Alla fick i uppgift att ordna sin egen profil, söka och hitta andra eTwinnare samt hitta lärarum och färdiga kit.  Det var roligt att se entusiasmen som fanns och målinriktningen som alla hade att de skulle hitta nya kontakter på eTwinning för att skapa ett eTwinning projekt.

Share