Tävlingen Move2Learn, Learn2Move – nu får gymnasieelever i eTwinningprojekt möjlighet att resa

Move2Learn, Learn2Move lanseras inom ramen för jubileumsåret Erasmus 30 år. Initiativet är initierat av EU-kommissionen, och ger europeiska eTwinningprojekt möjlighet att delta i en tävling och vinna resor till andra länder inom Erasmus+programmet – exempelvis för att hälsa på sin eTwinningpartner.

Målet med initiativet är att ungdomar ska få uppleva vad det innebär att bo i Europa och den positiva inverkan Europeiska unionen har på livet för europeiska medborgare och deras nära grannar. Förutom att upptäcka andra kulturer blir deltagarna även mer medvetna om sitt koldioxidavtryck eftersom de ska ta hänsyn till ett högsta tröskelvärde för CO2-utsläpp under sin resa, och kommer att få välja transportmedel därefter.

Move2Learn, Learn2Move är öppet för europeiska eTwinningprojekt som:

  • omfattar elever som är sexton (16) år eller äldre från och med den 31 december 2017,
  • registrerades mellan den 1 januari 2016 och den 30 maj 2017 och
  • har ansökt om ett nationellt kvalitetsmärke (National Quality Label) mellan den 1 september 2016 och den 30 juni 2017.

Ansökan öppen mellan 20 mars 2017 och 30 juni 2017, via ett särskilt online ansökningsformulär som ska fyllas i tillsammans med ansökningsformuläret om National Quality Label. Initiativet innehåller även en inklusionsdimension, som du kan läsa mer om nedan.

Tävlingsnyheten på eTwinning.net

Genvägar
Tävlingsreglerna
Om inklusionsdimensionen

Share