eTwinningkonferens för ambassadörer på Rhodos

Årets eTwinningkonferens för ambassadörer hölls på vackra, soliga Rhodos, rosornas ö. Vi var 144 ambassadörer från 34 länder som samlades för att få tips, idéer och utbyta erfarenheter kring vårt arbete med att sprida eTwinning över Europa.

Vi var sex representanter från Sverige, alla med olika erfarenhet från vårt Ambassadörsuppdrag. Under tre dagar erbjöds vi att välja på ett 20-tal olika workshops, alla med lika intressant innehåll. Tyngdpunkten låg på årets ämne ”Digital Citizenship” och om hur vi ska kunna inspirera fler lärare att våga sig på att bli eTwinnare.

Det är alltid lika roligt och inspirerande att träffa alla dessa entusiastiska människor som tillsammans jobbar för ett ökat europeiskt samarbete.

Anneli Linderholt, Anna Niklasson, Sofia Bürger, Magdalena Kågström, Niilo Alhovaara och Karl Marlbert

Share