Europas eTwinningkoordinatörer samlade i Bryssel

100126 NSS i BrysselCa 50 NSS-personer från nästan alla eTwinningländer tar del av eTwinningstatistik. Många siffror är glädjande Bl.a. ökar “Social networking “stort: En fördubbling upp till femfaldigande av användningen av de sociala delarna i eTwinning.

Vad gäller antalet användare av eTwinning per land och antalet användare på skola, ligger Sverige bra till, bland de bättre bland de mindre länderna.
Ålder på deltagande elever 12-19 56% ,förr 41% nu; mixed (alltså där det finns elever som kan hänföras till fler åldersgrupper) har ökat från 29% till 47%  0-11 år har minskat.från 15%  till 12 %.

Enelska är förstås det språk som används mest, men franska och tyska ökar lite.

Kopplingen till Comenius blir allt tydligare och mer självklar.  Ska det kanske bli så att en registrering på eTwinning krävs för att få Comeniusbidrag? Ingen vet än, detta måste i så fall beslutas högre upp i kommissionen.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *