”Finding your own identity through storytelling” – eTwinningprojekt med nyanlända elever

Många skolor, så som den jag arbetar på, har nyanlända elever. Ofta är dessa elever mycket motiverade och vill så fort som möjligt klara av sina kurser med godkända betyg. För många nyanlända elever kan dock engelska vara särskilt svårt, då flera inte har läst någon engelska innan de kom till Sverige. Tillsammans med lärarkollegor som jag är bekant med genom ett annat projekt vi har på skolan (Erasmus+ Youth Empowering Society), bestämde vi oss för att starta ett eTwinningprojekt ihop med mina elever vid Språkintroduktionsprogrammet. Elevernas engelsklärare blev genast eld och lågor och ville gärna vara med!

Temat för projektet är ”Finding your own identity through storytelling.” Arbetet, som är i full gång, sker i ett samarbete mellan mig som svenska som andraspråkslärare, en lärare i engelska på skolan, elevernas modersmålslärare samt våra eTwinningpartners; Instituto di Instruzione CE gadda utanför Milano i Italien och Gymnázium Hladnov a Jazyková škola i Ostrava, Tjeckien.

Projektet sker också i ett samarbete med Storyweaver, vilka fann vårt projekt så intressant att de till och med skrivit om det på sin hemsida!

Eleverna arbetar i grupper om två elever från varje skola och land, och den första uppgiften är att översätta engelska texter från Storyweaver till det egna språket. Språkintroduktionseleverna ges möjlighet att använda alla sina språkkunskaper och kan skriva på sitt starkaste språk. Förra veckan träffade eleverna sina gruppkompisar genom ett inledande online-event.

En kommande aktivitet i projektet är att eleverna ska skriva sagor från sina hemländer på både modersmålet och på svenska och engelska. Genom att först skriva på sitt starkaste språk, vilket oftast är modersmålet, blir det lättare att sedan skriva (översätta) sagan till svenska. Det sista steget blir att skriva samma saga på engelska. På så sätt kan språkintroduktionseleverna använda sig av alla sina språkkunskaper och även få stöttning på modersmålet. Vilket ligger i linje med senaste rönen inom språkforskning, alltså att språkutveckling gynnas när elevens modersmål ges möjlighet att finnas med i undervisningssituationen.

/Jasmine Klang Ebeling, eTwinning-ambassadör i Österåker

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *