Gratis fortbildning om att undervisa om första världskriget

Vill du fortbilda dig gratis via nätet? Då är kanske Learning event något för dig.

Ett Learning event är en kort intensiv kurs som ger dig en introduktion till ett ämne, väcker idéer och bidrar till att utveckla dina färdigheter. Varje Learning event omfattar 4-5 dagar med aktivt arbete och diskussioner som följs av 4-5 dagar med reflektioner och eget arbete. Learning events leds av experter och lärare från hela Europa deltar. Materialet finns online och du kan nå det när du själv vill.

Bevaka kommande Learning event via eTwinning Live. Du hittar information om och anmäler dig till under fliken Professionell utveckling.

Just nu finns till exempel en inbjudan om en kurs i “How to teach the First World War”.

The topic of the Learning Event is Teaching the First World War. This event will be using  the materials published on Historiana.eu, an educational website developed by EUROCLIO at aims to offer educators and students the opportunity to learn about history in a multi-perspective and critical way. The material on Historiana about WW1, will be analysed and tested by the participants. In an interactive way, the  participants will be offered new source material, from which they will gain inspiration and input for developing future learning activities. They will learn about how to treat sources in a responsible and critical way, which will enable them to design and develop  more engaging and challenging lessons and assignments.

Anmälan öppnar den 30 januari 2017. Platserna brukar tecknas snabbt så var tidig med din anmälan!

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *