Hej! Det här är en av våra filmer, som handlar om kodning som eTwinningprojekt i en grundskola i Skellefteå. Låt dig inspireras av våra filmer på eTwinning.se och på YouTube!

Låt eTwinning hjälpa dig med dina utmaningar!

Det ställs höga krav på dig som lärare idag och det är mycket som ska hinnas med. Ta det här med programmering som del av läroplanen – hur gör man det? Och hur kan du jobba med projekt inom integration, matte eller läsning, på en och samma plattform? Med eTwinning som verktyg arbetar du kreativt, engagerar eleverna och får in det internationella perspektivet i dina professionella utmaningar.

Vad är eTwinning?

eTwinning är en digital plattform som ger möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella projekt i hela Europa. Hundratusentals lärare från 37 länder har gått med i programmet, som startade år 2005. Titta på våra filmer om eTwinning och hur du kan använda dig av eTwinning i din roll som lärare!

"Tack eTwinning Sverige för denna fantastiska möjlighet! Rätt riktning för mina elevers utveckling av språkkunskaper och interkulturell kompetens".
Georgia Wilhelmsson
Lärare, Trollhättans kommun

Samarbeta med andra länder

eTwinning erbjuder Europas lärare ett online-nätverk, där du kan hitta en eller flera partners och samarbeta i pedagogiska projekt. Det digitala arbetssättet blir en naturlig del av undervisningen, du arbetar tematiskt utifrån dina egna önskemål och utmaningar, och du har allting samlat på samarbetsplattformen.

Enkelt att komma igång!

eTwinning-teamet anordnar workshops i hur du använder plattformen efter dina önskemål. Vi kommer till dig och håller en gratis workshop så att ni kan komma igång med eTwinning så smidigt som möjligt.

Share