Om eTwinning

eTwinning –öppna ditt klassrum mot Europa

 

eTwinning är ett enkelt och engagerande sätt att komma igång med internationaliseringsarbetet på din skola. Det ger eleverna möjlighet att utveckla sina språk- och IKT-kunskaper och lära känna vänner i andra europeiska länder. För dig som är pedagog och som avslutat PIM 3 är eTwinning ett utmärkt verktyg för att använda och utveckla dina nya färdigheter. eTwinning ger kostnadsfritt kontakt med mer än nästan en halv miljon lärare i 33 europeiska länder. Alla som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium kan vara med. eTwinning passar särskilt bra för ämnesövergripande arbetssätt.

Gå med i eTwinning

Du går med i eTwinning genom att, i två steg, registrera dig och din skola på eTwinning-portalen www.etwinning.net.
Där finns en rad färdiga förslag på projekt du kan genomföra och erfarna pedagoger till hands som stöd under resans gång (se våra filmer “Det här är eTwinning” och “eTwinning i ditt Erasmus-projekt” samt “Goda exempel”).

Några viktiga kriterier när du letar efter en möjlig partner är:

• att du söker kontakt med andra skolor i Europa utifrån vad ni vill samarbeta om och hur ni vill göra det – att ni har liknande mål och ett gemensamt ämne för ert projekt,

• att ni kommunicerar regelbundet och tydligt,

• att elevernas ålder, antal och språkliga nivå är jämförbara,

• att ni har tillgång till viss IKT-utrustning i skolan för effektivt samarbete.

eTwinning är en del av Europeiska kommissionens program Erasmus+. Det ger Europas lärare och elever verktyg och stöd i att arbeta med internationalisering hemma på skolan. Det skapar möjlighet för alla att arbeta på ett sätt som uppfyller det som står i läroplanen om internationalisering, såväl i grundskolan som i gymnasieskolan och följer FN:s rekommendationer om utbildning för internationell förståelse.

eTwinnings digitala samarbetsformer är ett enkelt sätt för lärare och skolledare från för- grund- och gymnasieskolan att komma igång med internationaliseringen i skolan, och samtidigt arbeta med enkla IKT-verktyg, och lämpar sig utmärkt för ett ämnesövergripande arbetssätt. Det är samarbete över gränserna utan resor, men med kvalitet, resultat och kursplanens mål i fokus. Skolorna bestämmer tillsammans innehåll och form för samarbetet, och både planeringsprocessen och genomförandet ger lärare och elever många tillfällen att utveckla sina färdigheter. eTwinning kan med fördel kombineras med Erasmus+ partnerskap som ger möjlighet till bidrag till för att resa med elever, och Erasmus+ fortbildning.
Vill du veta mer om eTwinning eller andra program inom Erasmus+ programmen kan du gå in på http://www.utbyten.se
eller så kontaktar du någon av oss som arbetar med eTwinning.

Share

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *