Om eTwinning

eTwinning – öppna ditt klassrum mot Europa

eTwinning är en del inom Erasmus + som ger möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Hundratusentals lärare från 44 länder har gått med i programmet, som startade år 2005.

På eTwinning.se hittar du vad som är på gång inom programmet, nyheter, tips och goda exempel. Sajten upprätthålls av Universitets- och högskolerådet, som ansvarar för programmet i Sverige.

Samarbeta med andra länder
eTwinning erbjuder Europas lärare ett online-nätverk, där du kan hitta en eller flera partner och sedan genomföra pedagogiska samarbeten. Samtidigt blir digitala arbetssätt en naturlig del av undervisningen.

Genom eTwinnings “förlängning” eTwinning Plus kan du också samarbeta med lärare och skolor från EU:s samarbetsländer Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Tunisien, Ukraina, Jordanien och Libanon.

Och med skolor i Sverige
Det finns också något som kallas National eTwinning. Det är alltså möjligt att registrera eTwinningssamarbeten också med skolor inom samma land!

Kostnadsfri fortbildning
eTwinning erbjuder även fortbildning på olika teman relaterade till internationellt samarbete och digitala arbetssätt. Både online-fortbildning och fortbildning i verkliga livet.

Vilka eTwinning vänder sig till
eTwinnings målgrupp är hela skolpersonalen, från förskola till gymnasieskola.

Utveckla samarbetet genom andra program
Ett eTwinningssamarbete kan med fördel kombineras med andra program, till exempel mobilitetsprojekt och strategiska partnerskap inom Erasmus + eller Nordplusprojekt. Genom Erasmus+ och Nordplus kan er skola söka bidrag för olika typer av samarbets- och utbytesprojekt med skolor i Europa, Norden och Baltikum.

Basinformation om eTwinning
eTwinningplattformen
eTwinningSverige på Facebook

Så behandlar eTwinning.se dina personuppgifter

eTwinning är del av Universitets- och högskolerådet, UHR och lyder därför under myndighetens hantering av personuppgifter.

Så behandlar UHR personuppgifter

Share

2 svar på ”Om eTwinning”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *