eTwinning, TeachMeet och Framtidens lärande

NiiloTeachMeetFL10
Denna gång pratade jag om webbpublicering, nästa TeachMeet kanske om eTwinning-projekt? (Bild: LärarnasNyheter)

Vad är datorer allra bäst på? Skyffla ettor och nollor i en hiskelig fart, kan man ju torrt konstatera och visst är det rätt men i praktiken då? Jag röstar definitivt på ‘att överbrygga avstånd’ – kommunikation oavsett var man befinner sig på denna jord. Samverkan oberoende av avstånd har man tidigare bara kunnat drömma om men nu är det en del av vår vardag. Här finns också en mycket tydlig gemensam nämnare för eTwinning, TeachMeetFL10 och Framtidens lärande 2010 : samarbete och inlärning fungerar också på distans. Både själva konferensen och TeachMeet-konceptet innebär ett stort antal deltagare ‘på annan ort’ och en väsentlig del av planeringsarbetet genomfördes också över nätet. Att jag denna gång hade förmånen att från Luleå bidra till förberedelserna för TeachMeet var riktigt skoj! Klart att jag också har nu fått blodad tand – inte skall det vara en omöjlighet med ett TeachMeet i norra Sverige som faktiskt är mycket exotiskt i södra Europa! Jag säger inte mer om detta just nu men: stay tuned..

Fysiska möten är fortfarande överlägsna sina virtuella kusiner – trots att gapet minskar alltmer, inte minst genom häpnadsväckande framsteg inom ‘telepresence’ – men i många fall fungerar distansmöten redan ypperligt bra. Har man då möjligheten att någon gång också träffas ‘på riktigt’ så blir den virtuella kollaborationen ett rejält snäpp smidigare. eTwinning fokuserar helt på samarbete som bygger på IT men det finns också riktigt bra möjligheter till ‘IRL-möten, inte minst nu när eTwinning sorterar tillsammans med Comenius inom Livslångt lärande. Att docka eTwinning-arbetet till ett Comenius-projekt kan innebära stora fördelar och möjliggöra fysiska möten som kan vara gräddan på moset i projektet.

TeachMeet och Famtidens lärande 2010 kan beskrivas som en extremt välbehövlig påfyllning av bränsledepoer inför fortsatt arbete i skolan. Att digitalt kunnande är ett måste har de allra flesta huvudmän i Sverige förstått för länge sedan, både genom att fullt ut satsa på PIM och internationalisering som i mångt och mycket går hand i hand med eTwinning. Jag hoppas verkligen att också Luleå kommun lyfter dessa enormt viktiga frågor betydligt högre upp på agendan – innan det är för sent.

PIM – framgångsfaktorer

Mikael Iselow och representanter från kommunernas PIM-satsningar
Mikael Iselow och representanter från kommunernas PIM-satsningar

Mikael Iselow från Skolverket och ansvarig för PIM-satsningen talar med representanter från kommuner om framgångsfaktorer för kommunernas PIM-satsningar och tankar inför kommande satsning. Några faktorer: Lärare dokumenterar och reflekterar tillsammans över sitt eget arbete i “klassrummet”.  Väl rekryterade och utbildaade handledare.  Att satsa främst på dem som verkligen vill lära. Eller som i Stockholm: Alla ska med; 8000 lärare och 350 skolledare under tre år. Att driva skolutveckling utan skolledarna med på tåget är omöjligt. Skolorna ska också göra en handlingsplan.

Framtidens lärande – lärares lärande

Tomas Kroksmark om lärares lärande i den digitala tiden
Tomas Kroksmark om lärares lärande i den digitala tiden

Hur går lärande egentligen till? Och hur går lärarnas lärande egentligen till?  Och hur påverkas dessa frågor av att vi nu befinner oss i digitala tider? Dessa är frågor som  Tomas Kroksmark, professor i pedagogik och ansvarig för Akademi för skolnära forskning och utveckling vid HLK i Jönköping, ställer sig och reflekterar över vid dagens första punkt på konferensen. Att platsen där man  lär får allt mindre betydelse är alldeles klart. Vad innebär web 2.0? Ett exempel från ny forskning är att det lärande som utvecklas genom t.ex. SIM City är att förstå relationen mellan delarna och helheten och att reflektera över konsekvenser av ett visst handlande.  Där finns också en naturlig möjlighet att fundera över och utvärdera resultatet av ett visst handlande. Dessa och massor av andra intressanta tanka fick vi ta del av!

Framtidens lärande är nu i Nacka

Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm och Lena Nydahl från Datorn i utbildningen, konferensens huvudarrangör.

800 lärare,  skolledare och beslutsfattare från Sveriges skolor och kommuner sitter just nu samlade i det gamla industiområdet i Nacka strand utanför Stockholm.  Och naturligtvis massor av intressanta talare! Det är den årliga konferensen Framtidens lärande är här och nu som återigen lockar mängder av intresserade.  Fokus ligger på hur på hur elever lär och vilken betydelse digitalt lärande har för studiresultat och måluppfyllelse i utbildningen.

Framtidens lärande eTwinning

Hej alla eTwinnare

På torsdag börjar konferensen framtidens lärande, min skola är inbjuden att prata om hur skolor kan implementera LEGO robotar i skolan för att förenkla och konkretisera komplicerade förlopp främst inom programmering. Jag tänkte i egenskap av eTwinningambassadör passa på att göra reklam för eTwinning på konferensen och även ta upp det i vårt seminarium som börjar kl. 13:30 på Torsdagen. Om ni vill så kom gärna förbi och prata både eTwinning och robotar i undervisningen.

Välmött

Fredrik Ekstedt