Emma Tärntofs examensarbete om eTwinning

Emma Tärntof, student på Chalmers och Göteborgs universitet, har skrivit ett examensarbete om eTwinning. Ett citat från hennes sammanfattning:

“Resultaten från undersökningen visar att syftet med eTwinning uppfylls. Flertalet av de uttalade mål som eTwinning syftar till att främja, bekräftas av elever som använder verktyget i skolan.”

Läs hela hennes uppsats här: Download ETwinning-examensarbete

Share