Våra eTwinningambassadörer

Nio av våra tolv eTwinningambassadörer på gruppfoto.

Förutom att skriva på eTwinning.se så fortbildar och inspirerar våra eTwinningambassadörer er genom presentationer och workshops. Det är kostnadsfritt för er att boka in en ambassadör. Dock måste ni vara minst åtta personer på en presentation.

Ambassadörerna kan också ge individuellt stöd i att komma igång med ett projekt – eller stödja er som redan är inne i ett projekt. Också det här stödet är helt kostnadsfritt för dig.

Ambassadörernas kontaktuppgifter hittar ni nedan. 

eTwinningambassadörer/Gästbloggare på eTwinning.se

Emelie Hahn
Jag heter Emelie Hahn. Jag undervisar i tyska och So-ämnena, är IKT-pedagog och utvecklingsgruppsledare på Gränbyskolan som är en 6-9-skola i Uppsala. Jag har drivit och driver flera projekt inom eTwinning
emelie.hahn(at)skola.uppsala.se

Gabriela Petre Broman
Lärare i matematik och NO-ämnen 7-9 på Hagalidskolan i Staffanstorp. I min tjänst ingår uppdrag som IKT-inspiratör, skolutvecklare samt försteläraruppdrag
gabriela.broman(at)staffanstorp.se.


Johan Eggers
Fritidspedagog, internationell koordinator i Karlskrona
Rödeby skola, Karlskrona
johan.eggers(at)skola.karlskrona.se

Cecilia Manfredsson
IKT-pedagog i Öckerö kommun
cecilia.manfredsson@ockero.se

Annie Bergh
annie.bergh@malmo.se

Georgia Wilhelmsson
Språklärare, Uddevallagymnasiet
georgia.wilhelmsson@udevalla.se

Rickard Hagerberg
Verksamhetsutvecklare Utbildningsförvaltningen Mölndals stad
rickard.hagerberg@molndal.se

Magdalena Kågström
Chef Digitalt Lärande  Skellefteå kommun
magdalena.kagstrom@skelleftea.se

Elisabeth Lindström
Fjärrundervisningssamordnare, Västerbotten
Grundskollärare åk 1-7, Sjungande dalens skola i Skellefteå
elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se

Natasa Kolarevic
Specialpedagog och skolutvecklare på Karlbergs skola, Stockholm
natasa.kolarevic@stockholm.se

Jasmine Klang Ebeling
gymnasielärare i Österåkers gymnasium, Åkersberga
jasmine.klang-ebeling@osteraker.se

Karin Ceder
förskolelärare, arbetar just nu med 4-5-åringar
Böle förskola i Piteå kommun
Karin.ceder@pitea.se

Share