Våra eTwinningambassadörer

eTwinningambassadörer/Gästbloggare

Emelie Hahn
Jag heter Emelie Hahn. Jag undervisar i tyska och So-ämnena, är IKT-pedagog och utvecklingsgruppsledare på Gränbyskolan som är en 6-9-skola i Uppsala. Jag har drivit och driver flera projekt inom eTwinning
emelie.hahn(at)skola.uppsala.se

Gabriela Petre Broman
Lärare i matematik och NO-ämnen 7-9 på Hagalidskolan i Staffanstorp. I min tjänst ingår uppdrag som IKT-inspiratör, skolutvecklare samt försteläraruppdrag
gabriela.broman(at)staffanstorp.se.


Johan Eggers
Fritidspedagog, internationell koordinator i Karlskrona
Rödeby skola, Karlskrona
johan.eggers(at)skola.karlskrona.se

Cecilia Manfredsson
IKT-pedagog i Öckerö kommun
cecilia.manfredsson@ockero.se

Annie Bergh
annie.bergh@malmo.se

Georgia Wilhelmsson
Språklärare, Uddevallagymnasiet
georgia.wilhelmsson@udevalla.se

Rickard Hagerberg
Verksamhetsutvecklare Utbildningsförvaltningen Mölndals stad
rickard.hagerberg@molndal.se

Magdalena Kågström
Chef Digitalt Lärande  Skellefteå kommun
magdalena.kagstrom@skelleftea.se

Elisabeth Lindström
Fjärrundervisningssamordnare, Västerbotten
Grundskollärare åk 1-7, Sjungande dalens skola i Skellefteå
elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se

Natasa Kolarevic
Specialpedagog och skolutvecklare på Karlbergs skola, Stockholm
natasa.kolarevic@stockholm.se

Jasmine Klang Ebeling
gymnasielärare i Österåkers gymnasium, Åkersberga
jasmine.klang-ebeling@osteraker.se

Karin Ceder
förskolelärare, arbetar just nu med 4-5-åringar
Böle förskola i Piteå kommun
Karin.ceder@pitea.se

Share