Våra eTwinningambassadörer

eTwinningteamet kompletteras av ett nätverk erfarna pedagoger, så kallade eTwinningambassadörer. Ambassadörerna arbetar som lärare eller ikt-pedagoger och finns i nästan hela landet. De har erfarenhet av projektarbete i eTwinning, och kan stödja och inspirera nya lärare.

eTwinningambassadörer/Gästbloggare

Anna Niklasson
Lärare F-6, Stodeneskolan, Karlstad
anna.niklasson@karlstad.se

Cecilia Manfredsson
IKT-pedagog i Öckerö kommun
cecilia.manfredsson@ockero.se

Annie Bergh
annie.bergh@malmo.se

Georgia Wilhelmsson
Språklärare, Uddevallagymnasiet
georgia.wilhelmsson@udevalla.se

Rickard Hagerberg
Verksamhetsutvecklare Utbildningsförvaltningen Mölndals stad
rickard.hagerberg@molndal.se

Magdalena Kågström
Chef Digitalt Lärande  Skellefteå kommun
magdalena.kagstrom@skelleftea.se

Elisabeth Lindström
Fjärrundervisningssamordnare, Västerbotten
Grundskollärare åk 1-7, Sjungande dalens skola i Skellefteå
elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se

Natasa Kolarevic
Specialpedagog och skolutvecklare på Karlbergs skola, Stockholm
natasa.kolarevic@stockholm.se

Jasmine Klang Ebeling 
gymnasielärare i Österåkers gymnasium, Åkersberga
jasmine.klang-ebeling@osteraker.se

Karin Ceder
förskolelärare, arbetar just nu med 4-5-åringar
Böle förskola i Piteå kommun
Karin.ceder@pitea.se

Share